En nu ik...! gesprekstips voor verwijzers

Deze folder is bedoeld voor hulpverleners en biedt handvaten om ouders te motiveren hun kinderen deel te laten nemen aan En nu ik...! het groepsaanbod voor kinderen.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112