Aanbod En nu ik...! ontwikkelt zich

“Ik wist niet dat andere kinderen zich ook zo konden voelen…”

Dat zei een van de deelnemers aan En nu ik…!, het preventieve, laagdrempelige groepsprogramma voor kinderen die getuigen zijn geweest van geweld en ruzies thuis en hun ouders. Eind 2015 is de nieuwe handleiding van En nu ik…! gereed gekomen. De oude handleiding dateerde uit 2009 en sloot niet meer goed aan op de praktijk en op inzichten uit onderzoek.De handleiding is nu uitgebreid met een theoretische onderbouwing en verantwoording: waarom we doen wat we doen, met gebruikmaking van theorieën over traumaverwerking, veilige hechting en de sociale leertheorie. Ook zijn de draaiboeken kritisch tegen het licht gehouden. De beschrijving van doelen en activiteiten sluit nu weer aan op de praktijk én op de uitkomsten van het onderzoek dat in 2013 door Dr. Mathilde Overbeek aan de Vrije Universiteit naar dit programma gedaan is. De interventie en de nieuwe handleiding zijn ter beoordeling in 2016 ingediend bij de erkenningscommissie van de Databank Effectieve Interventies in de Jeugdzorg. 

En nu ik..! is in 2003 gestart als samenwerkingsproject tussen Blijf Groep, het AMW, jeugdzorg en andere betrokkenen. Sinds 2007 maakt dit programma vast deel uit van het aanbod van Blijf Groep, altijd in samenwerking met anderen. Aan de kindergroep kunnen kinderen van 7 t/m 11 jaar meedoen, aan het parallel-programma voor ouders neemt één van de verzorgende ouders deel. Jaarlijks nemen tientallen kinderen en hun ouders deel aan het programma, dat behalve in Amsterdam ook in Almere en binnenkort ook in Haarlem wordt uitgevoerd.

Na de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de handleiding aan de vaste uitvoerders van de groepen in Amsterdam en omgeving, Linda Morren en Chantal Holland (zie foto), is de handleiding nu ook voor extern beschikbaar. Meer informatie over het programma is te vinden op de website: www.blijfgroep.nl/en-nu-ik of in ons aanbodoverzicht per regio. Organisaties die met het programma willen gaan werken en getraind willen worden, kunnen contact opnemen via info@blijfgroep.nl. Via dit emailadres kan tevens de handleiding worden opgevraagd ( € 25,00 per exemplaar, exclusief verzendkosten).

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112