Ambtelijk Secretaris in Amsterdam

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met dit soort geweld te maken heeft. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.

Wij zijn voor onze Ondernemingsraad op zoek naar een:

Ambtelijk Secretaris
voor 5 uur per week

De Ambtelijk secretaris ressorteert hiërarchisch onder de Manager ondersteunende diensten en ontvangt functionele aansturing van de voorzitter van de ondernemingsraad.

De raad is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van werknemers binnen de onderneming en zal op basis van de hem bij de Wet gegeven bevoegdheden participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. De ondernemingsraad heeft tot taak door goede samenwerking tussen bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de organisatie te behartigen. De balans tussen personeelsbelang, organisatiebelang en algemene belangen staat hierin centraal.

Wat ga je doen?

De Ambtelijk secretaris stelt samen met de voorzitter de agenda van de vergadering op. Je notuleert en stelt het verslag van de vergadering op. Verder nodig je de raad tijdig uit voor de vergadering en maakt op tijd de agenda bekend. Je verzorgt de bijbehorende stukken. Daarnaast neem je acties die nodig zijn om de voortgang van gemaakte afspraken te bewerkstelligen; je voert de correspondentie en beheert  de voor de raad bestemde en van de raad uitgaande stukken; je verzorgt indien nodig een communiqué en de bekendmaking daarvan aan de organisatie en de directie. Je maakt relevante stukken toegankelijk voor medewerkers van Blijf Groep en houdt hen op de hoogte van OR nieuws.
Een andere belangrijke taak is het maken van een jaarverslag over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar en de bekendmaking daarvan aan de organisatie en de directie. Tevens beheer je het archief en houdt dit toegankelijk. Je beheert het budget voor de trainingen van de raad; je organiseert de scholing voor de raad en je helpt bij het organiseren van de verkiezingen van de raad en alle andere werkzaamheden die  in dit reglement of door de raad worden opgedragen.

Wie ben jij?

  •     Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring..
  •     Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan de OR;  draagt bij aan de beleidsontwikkeling en besluitvorming van de OR, onder andere door het bewaken van procedures en reglementen.
  •     Je adviseert OR leden op het gebied van medezeggenschapskwesties en signaleert relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdheden en het functioneren van de OR.
  •     Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van processen, o.a. aangaande de WOR.
  •     Je voert desgevraagd eindredactie op stukken van de OR. Je kent de sector en bezit de basis sociale vaardigheden die passen bij de functie en de organisatie.
  •     Je beschikt over een goed analytisch vermogen en adviserende vaardigheden en hebt kennis en inzicht in de administratieve procedures en gebruikelijke computertoepassingen.
  •     Je werkt zelfstandig en toont veel eigen initiatief.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden die nodig zijn voor het opstellen van notulen, rapportages en eventuele brieven.
  •     Je hebt goede plan- en organisatievermogen om de diversiteit aan werkzaamheden te kunnen afstemmen.
  •     Je bent nieuwsgierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied nauwlettend.

Wie zijn wij?

Blijf Groep is een moderne, professionele organisatie met ruim 300 medewerkers. Ons werkgebied ligt in Noord-Holland en Flevoland. Wij bieden hulp – crisisopvang, begeleid wonen en ambulante hulpverlening – aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ons doel is huiselijk geweld duurzaam te stoppen en om zo de cirkel van geweld te doorbreken. We ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen structureel steun en aandacht voor dit onderwerp in de Nederlandse samenleving. Meer weten over Blijf Groep? Bekijk ons animatiefilmpje.

Hoe werken wij?

Bij Blijf Groep werken we met zelforganiserende teams. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van cliënten en aan het werkplezier van de medewerkers. Onze medewerkers in de teams krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren. Ons werk richten wij in met minder regels, procedures en lijstjes, alleen de noodzakelijke kaders en afspraken.

Wat bieden wij?

Een uitdagende, dynamische werkomgeving met betrokken en gedreven collega’s! Nieuwe collega’s krijgen uitgebreide ondersteuning, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen in je werk. Voor alle functies geldt dat we een jaarcontract bieden, met uitzicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 7 (minimaal € 2.346,- maximaal € 3.277,- bruto per maand bij 36 uur per week).  Daarnaast heb je de beschikking over een individueel  keuze budget en een loopbaanbudget, dat je naar eigen inzicht kan besteden. Bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen. Of om werk en privé beter met elkaar in balans te brengen. 

Ben je enthousiast?

Dan komen wij graag met jou in contact!  Wil je eerst graag eens praten over de mogelijkheden of inhoud van de functie? Neem dan contact op met Roos Cobben, Voorzitter van de Ondernemingsraad, op telefoonnummer 06-11640430 of stuur gelijk je motivatiebrief met CV vóór 28 februari 2019 onder vermelding van vacaturenummer 201906 naar vacature@blijfgroep.nl.
 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112