Ambulant traject

Voor wie?

Het ambulante traject is bedoeld voor vrouwen en mannen die in hun thuissituatie te maken hebben met huiselijk geweld, voornamelijk partnergeweld, waarbij de situatie veilig genoeg is om in de eigen omgeving te blijven wonen, of waarbij het mogelijk is om zelf voor een veilige woonomgeving te zorgen. Ook mensen die niet voldoende veilig zijn om thuis te blijven, kunnen starten met een ambulant traject, waarna ze doorstromen naar de opvang. Bij acute of ernstige onveiligheid is directe opvang mogelijk.

Wat doen we?   

Een kortdurend ambulant traject omvat een aantal gesprekken gericht op het stoppen van het huiselijk geweld en het op gang brengen van de gewenste hulp voor alle betrokkenen.

Hoe doen we dat?   

Er wordt gestart met het openen van de dynamiek van huiselijk geweld, een risico-inventarisatie en het opstellen van een veiligheidsplan.  Met de cliënt wordt besproken welke hulp en begeleiding nodig is, van Blijf Groep of anderen, en welke hulpbronnen ingezet kunnen worden. Er wordt gewerkt met de uitgangspunten van Krachtwerk, waarbij de hulpvrager de regie voert op haar/zijn eigen plan. Medewerkers spreken diverse talen en/of er is de mogelijkheid van een tolk. Waar mogelijk wordt het hele (gezins)systeem betrokken bij de begeleiding, om samen te komen tot een veilige situatie voor alle betrokkenen. Als er kinderen zijn komt hun perspectief en ouderschap aan de orde.

Wat willen we bereiken?   

Na afronding van het kortdurende traject zijn de risico’s goed in kaart gebracht, is een veiligheidsplan opgesteld waarin beschreven staat hoe de gezinsleden veilig met elkaar omgaan. Waar nodig worden cliënten toegeleid naar aanvullende hulp.

Begeleiding

Begeleiding binnen het kortdurende ambulante traject wordt geboden door maatschappelijk werkers van Blijf Groep. Het traject omvat  5 tot 10 gesprekken. Indien nodig of gewenst wordt samenwerking gezocht met ketenpartners of het wijkteam om passende hulp te vinden voor tijdens en na het traject.

Contact   

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de bureaudienst 088 234 24 50.

    
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112