Bij zware dreiging met mogelijk levensgevaar

Blijf Groep Opvang Safe house

Safe house

Als je zo ernstig bedreigd wordt dat het nodig is om naar een geheim adres te verhuizen, is plaatsing in een safe house mogelijk. Dit kan als er sprake is van dreiging met mogelijk levensgevaar dat is vastgesteld door de politie en/ of het Landelijk Expertisecentrum Eerwraak. In het safe house vind je de veiligheid en de rust om samen met je hulpverleners een eerste plan te maken voor een toekomst zonder geweld.

Welke hulp krijg je?

Tijdens het verblijf krijg je steun van een maatschappelijk werker en een sociaal pedagogisch werker. Naast de gesprekken met hen kun je ook hulp van een psycholoog krijgen.
Je krijgt steun bij het uitzoeken van je mogelijkheden een inkomen te krijgen en andere praktische zaken te regelen. Als je kinderen hebt, helpen we je bij je rol als ouder in deze moeilijke tijd.

Wat gebeurt er na het safe house?

Dat is afhankelijk van je situatie. Soms kun je na het safe house naar een andere vorm van opvang binnen Blijf Groep. Bijvoorbeeld begeleid wonen. Als dat nog niet veilig genoeg is zoeken we een andere oplossing. Uitgangspunt is jouw veiligheid.

De politie beslist mee over verblijf in een safe house. Onze hulpverleners en de politie overleggen ook over wanneer het verblijf beëindigd kan worden en wat er dan moet gebeuren.

Meer informatie

Bel met Blijf Groep voor meer informatie: 088 234 24 50. Of gebruik het contactformulier.

Blijf Groep en de AVG

Bij Blijf Groep nemen wij jouw recht op privacy serieus. Lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website, of klik op 'privacy instellingen' om je toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier