Training voor tieners die huiselijk geweld hebben meegemaakt

Blijf Groep Trainingen en groepen Kan iemand mij horen?

Kan iemand mij horen?

Deze training wordt niet meer aangeboden.

Kan iemand mij horen? is een groepsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar oud die thuis ruzie en geweld  hebben meegemaakt.  In de groep kunnen zij praten over hun ervaringen en verwerken wat er is gebeurd. Voor de ouders is er een parallelle groep.

Hoe ziet de training eruit?

Een training bestaat uit 9 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt er veel gepraat. Tieners kunnen hun verhaal kwijt en horen ook de verhalen van de anderen. Dit lotgenotencontact helpt bij de verwerking. Zo zien ze dat ze niet de enige zijn die dit is overkomen. Naast praten doen we ook andere dingen zoals een film kijken of een rap workshop.

Doel van de training is dat tieners een goede start kunnen maken met de verwerking van wat er is gebeurd. Dat zij beseffen dat zij geen schuld hebben aan het geweld dat thuis heeft plaatsgevonden. Ze leren hun emotie herkennen en mee om te gaan.

Tegelijkertijd met tienergroep is er een groep voor de ouders. Zij leren wat het geweld voor hun kinderen kan betekenen en hoe ze hen kunnen helpen bij de verwerking van wat zij hebben meegemaakt.

De bijeenkomsten worden geleid door een maatschappelijk werker van Blijf Groep en een medewerker van de jeugd-GGZ in de wijk.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor tieners tussen 12 en 15 jaar oud en hun ouders. Er kunnen 9 tot 12 tieners meedoen. Het is wel belangrijk dat de thuissituatie nu (redelijk) veilig en stabiel is.

Waar en wanneer?

Kan iemand mij horen? wordt aangeboden in Amsterdam. De trainingen worden twee keer per jaar georganiseerd, in het voorjaar en in het najaar.

Amsterdam voorjaar 2023

  • Centrum, start woensdag 5 april, van 16.00 – 17.30 uur, in buurthuis De Boomspijker, Recht Boomsloot 52

Meedoen aan de training is gratis.

Informatie en aanmelding

Deze training wordt niet meer aangeboden.