Hoe wij werken

Blijf Groep Ik zoek informatie Methodieken en programma’s

Methodieken en programma’s

Bij de hulpverlening maakt Blijf Groep gebruik van een verschillende (landelijke) methodieken en programma’s. We werken over het algemeen met methodieken die zich bewezen hebben en zijn erkend als effectief of goed onderbouwd.

Oranje Huis Aanpak: veilig, realistisch en duurzaam

Sinds 2011 werkt Blijf Groep met de Oranje Huis Aanpak. Een nieuwe aanpak van huiselijk geweld.  Met als kerngedachte Veiligheid maak je samen. De methodiek is door Blijf Groep zelf ontwikkeld, naar een Amerikaans voorbeeld en geworteld in jarenlange ervaring.

De hulpverlening heeft tot doel mensen weer de regie te laten krijgen over hun eigen leven en hun eigen veiligheid. Binnen de eigen kring en samen met alle betrokkenen, helpen wij het geweld te stoppen, een veilige situatie te creëren en de voorwaarden te scheppen om te herstellen van de gevolgen van het geweld.

We hebben oog voor alles wat er speelt binnen het gezin en richten ons op het doorbreken van vaste patronen. Elk gezinslid heeft hierbij een rol. Waar mogelijk betrekken we alle gezinsleden, veiligheid is altijd leidend.

Krachtwerk

Krachtwerk is een landelijke herstelgerichte methode voor kwetsbare mensen, waaronder gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het doel van Krachtwerk is mensen te ondersteunen in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Krachtwerk is ontwikkeld door Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud UMC in opdracht van de Federatie Opvang en in nauwe samenwerking met de vrouwenopvang.

Veerkracht: krachtige kinderen in de opvang

Veerkracht is een landelijke basismethodiek, gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen en hun ouders. Veerkracht wordt toegepast bij kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de opvang verblijven.

Kerndoelen van Veerkracht zijn dat de veiligheid en de ontwikkeling van het kind worden hersteld en geoptimaliseerd, dat ouders worden ondersteund bij opvoeding en ouderschap na geweld en dat het systeem wordt ondersteund bij het inrichten van een leven zonder geweld.

Tijd voor Toontje: programma voor kinderen in de opvang

Voor kinderen in de opvang hebben we het programma Tijd voor Toontje ontwikkeld. Daarin vinden de kinderen steun en is plek voor hun emoties. Ze leren hoe zij veilig met boosheid kunnen omgaan. Daarmee willen wij herhaling voorkomen en hen de beste kansen geven op een normale ontwikkeling en een veilige toekomst. Tijd voor Toontje is opgenomen als goed onderbouwd in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

SafetyNed: aandacht voor online veiligheid

Veel geweld speelt zich tegenwoordig online af. Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. Daarom heeft Blijf Groep samen met collega-organisaties in de vrouwenopvang het project safetyNed opgezet. Dit programma geeft slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te zijn. Voor de hulpverlening betekent dit o.a. dat bij elke cliënte een online risicoscreening uitgevoerd wordt. Hiermee brengen we de digitale veiligheid van een cliënt in kaart. Alle medewerkers worden getraind op het signaleren van online onveiligheid.

  • Kijk op de website van safetyNed voor meer informatie over online veiligheid.

InZicht: blended hulpverlening

Binnen Blijf Groep maken we gebruik van blended hulpverlening. Dit is een combinatie van face-to-face en online hulpverlenen. Het is geen nieuwe methodiek, maar bekende hulpverlening waarbij naast gespreksvoering gebruikgemaakt wordt van online (communicatie) middelen en online instrumenten. Voor de online hulpverlening aan cliënten gebruiken we het programma InZicht. Dit programma bevat een aantal modules gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, het vinden van informatie en verbetering van de taalvaardigheid. Voorbeelden van modules zijn Wonen, Netwerk, Geweld en veiligheid.