Benoeming nieuwe Bestuurder

Hanneke Bakker wordt per 1 december de nieuwe directeur-bestuurder van Blijf Groep.  Zij volgt Aleid van den Brink op, die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Hanneke Bakker was de afgelopen 7 jaar directeur bij Altra, een organisatie voor jeugd en opvoedhulp en speciaal onderwijs o.a. in Amsterdam. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij o.a. meerdere jeugdzorginstellingen en het FIOM.

Aleid van den Brink, de huidige directeur-bestuurder van Blijf Groep, is jarenlang het boegbeeld geweest van Blijf Groep. In 1979 is zij als pedagoog gestart bij het Eliashuis, een van de rechtsvoorgangers van Blijf Groep; vanaf 1994 is zij werkzaam als directeur-bestuurder. Haar beleid kenmerkte zich door ontwikkeling en vernieuwing, waarbij ze het belang van de cliënt nooit uit het oog verloor. Onder haar leiding heeft Blijf Groep zich ontwikkeld tot een professionele en toonaangevende organisatie op het gebied van huiselijk geweld.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen dat zij in Hanneke Bakker een waardige opvolger hebben gevonden voor Aleid van den Brink. De Raad onderschrijft het oordeel van de Ondernemingsraad van Blijf Groep “We zien in haar een toegankelijke en prettige persoonlijkheid, die het cliënt- en medewerkersbelang scherp in het vizier heeft”.

Aleid van den Brink zal Hanneke Bakker de eerste weken inwerken en in januari 2018 afscheid nemen van Blijf Groep.

  Hanneke Bakker

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112