Bezoek VWS aan het Oranje Huis

Op dindsdag 26 juni hebben Marion Smit (directeur Jeugd bij Ministerie VWS) en Marieke Kleiboer (directeur Maatschappelijke ondersteuning bij VWS), samen met beleidsmedewerker Amra Dzelilovic (VWS) een bezoek gebracht aan het Oranje Huis Flevoland - Gooi en Vechtstreek.  Het was een gecombineerd werkbezoek aan Veilig Thuis Flevoland (ook onderdeel van Blijf Groep) en het Oranje Huis.

Vanui VWS is er veel aandacht voor de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling. Onlangs presenteerde minster Hugo de Jonge nog het programma 'Geweld hoort nergens thuis'.  Tijdens het bezoek is gesproken over de uitvoering van dit programma, het werk in het Oranje Huis, de Combine projecten safetyNed en Hear my voice. Ook heeft Annemieke van der Bas verteld over haar werk als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Flevoland.

Het gesprek ging van breed (wat zijn de landelijke trends en welke onderwerpen verdienen onze aandacht vanuit de Combine) naar meer specifiek het werk in het Oranje Huis (opvang en ambulant) en bij Veilig Thuis Flevoland.  Het was een geanimeerd gesprek waarin open van gedachten is gewisseld en waarin is gekeken hoe het ministerie van VWS een bijdrage zou kunnen leveren aan bepaalde projecten en vraagstukken.

Dit werkbezoek heeft ons de kans gegeven ons werk te laten zien en voor het voetlicht te brengen waar we in de praktijk nog tegenaan lopen (versnippering van zorg bijvoorbeeld aan een doelgroep die juist gebaat is bij een goede samenwerking van partijen) en het heeft een zaadje geplant voor verdere uitwisseling in de toekomst.

V.l.n.r. Annemieke van der Bas (vertrouwensarts VTF), Amra Dzelilovic (beleidsmedewerker VWS), Marion Smit (directeur Jeugd VWS), Marieke Kleiboer (directeur Maatschappelijke Ondersteuning VWS), Hanneke Bakker (bestuurder Blijf Groep). 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112