Blijf Groep wederom ISO gecertificeerd

Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2015. In november 2018 is voor de tweede maal de jaarlijkse ISO-audit uitgevoerd en is het Certificaat wederom toegekend. Certificatie in de Zorg, de organisatie die de audit heeft uitgevoerd, benoemt specifiek dat cliënten zich goed geholpen voelen en dat medewerkers actief betrokken zijn bij de organisatie. Een prachtig resultaat, waar we trots op zijn!

ISO normen

Blijf Groep staat voor de kwaliteit van haar dienstverlening en wil deze blijven verbeteren om cliënten zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Blijf Groep heeft daarom  in 2017 gekozen voor ISO 9001 omdat dit normenkader de ruimte biedt om terug naar de bedoeling te gaan en mensen in hun kracht zetten. De focus van ISO 9001 ligt vooral op de meerwaarde van de dienstverlening voor cliënten en stakeholders. Daarnaast ligt de focus op signaleren en continu leren. Het signaleren van verbeteringen, en deze in plannen vastleggen, is hier onderdeel van.

Clienten voelen zich gehoord

Certificatie in de Zorg beschrijft in haar bevindingen  onder andere dat  er "binnen Blijf Groep het afgelopen jaar veel aandacht is geweest voor het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Zo is er gewerkt aan een strategieplan voor de komende jaren en is er een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld om zo de expertrol verder te ontwikkelen en vorm te geven.”

“Cliënten voelen zich gehoord en gezien door de prettige bejegening van de medewerkers en doordat ze na afloop van een traject niet meteen losgelaten worden. Cliënten zeggen dat door de begripvolle, oordeelsvrije benadering en complimenten, schaamte verdwijnt, hoop verschijnt en men “zich weer van waarde voelt." aldus Certificatie in de Zorg.

Verder heeft Certificatie in de zorg geconstateerd dat er “een grote mate van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie is. Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de geboden ondersteuning en zeer tevreden over de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Kennis wordt gedeeld met elkaar en het leren van elkaar wordt goed vormgegeven.”

Veilig Thuis Flevoland

Over Veilig Thuis Flevoland zegt Certificatie in de Zorg dat  er “vertrouwen is door open communicatie en denken in mogelijkheden. Medewerkers voelen zich gehoord en tonen meer leiderschap om kwaliteit verder te verbeteren. Medewerkers zijn opgewekt over de toekomst, uitbreiding van hun rol (radarfunctie) en gaan de komende vernieuwingen in het stelsel met vertrouwen aan.”

Verbeterpunten

Uiteraard liggen er ook diverse verbeterpunten. Hoe kan bij Veilig Thuis Flevoland de informatievoorziening voor cliënten efficiënter ingericht worden? Hoe maken we onze prestaties beter zichtbaar? Hoe kunnen we de beoogde resultaten van onze dienstverlening beter monitoren? Hoe kunnen we de zelforganisatie nog beter vormgeven zodat deze optimaal ondersteunend werkt voor zowel medewerkers als cliënten? Met deze uitdagingen gaat Blijf Groep in 2019 aan de slag.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112