Burgemeester bezoekt Crisisopvang

Op 8 januari 2014 bracht de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een werkbezoek aan de crisisopvang van Blijf Groep Amsterdam. We organiseerden een rondetafelgesprek met cliënten, medewerkers en directie. We hebben de burgemeester goed kunnen informeren over het belang van de crisisopvang voor vrouwen en kinderen die daarvan gebruik maken. Ook actuele ontwikkelingen, zorgen én samenwerking met veldpartners als politie en jeugdhulpverlening kwamen aan bod. De cliënten hebben verteld hoe zij terecht zijn gekomen in de opvang en wat de baat van de hulp voor hen betekent. Het tweede deel van het bezoek is gewijd aan de hulp aan kinderen in de opvang. De burgemeester bezocht de kindergroep van het programma ‘Toontje’, waar de kinderen graag de kans benutten de burgemeester vragen te stellen en te laten zien wat ze daar aan het doen waren en waar ze goed in zijn.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112