Burgemeester op bezoek

Gisteren bezochten burgemeester Femke Halsema en wethouder Zorg en Jeugd Simone Kukenheim het Oranje Huis Amsterdam.

Wat fijn om te zien hoe betrokken zij beiden zijn met het werk van Blijf Groep! Samen konden we vragen bespreken als Hoe kunnen we intergenerationele overdracht voorkomen? Hoe zorgen we voor een systemische en integrale aanpak? en Hoe zorgen we dat de expertise van Blijf Groep zo goed mogelijk ingezet wordt? Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij het Tijdelijk Huisverbod, een ingrijpende maar nuttige maatregel om geweld te stoppen.
Speciale dank aan ervaringsdeskundige Solange die met het vertellen van haar verhaal liet zien hoe belangrijk het is om huiselijk geweld duurzaam te stoppen!

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112