Canon Vrouwenopvang

De Canon vrouwenopvang biedt in 25 vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van de vrouwenopvang. Deze Canon is een uitgave van de Vereniging Canon Sociaal Werk en is met steun van de Stichting Vrouwenopvang Nederland en de Federatie Opvang tot stand gekomen.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112