Certificaten De Nieuwe Toekomst

Op dinsdag 27 maart 2018 vond in het Oranje Huis Amsterdam de certificaatuitreiking van De Nieuwe Toekomst plaats. Zeven stralende vrouwen namen een certificaat in ontvangst als bewijs van deelname aan een tiendaagse training. Hun kinderen, coaches, trainers en de Amsterdamse opdrachtgever keken trots en blij toe terwijl stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki de certificaten uitreikte.

De Nieuwe Toekomst is een methode die is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de Federatie Opvang. Met financiële steun van de gemeente en in nauwe samenwerking met  Blijfgroep Noord Holland helpen we vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt richting economische onafhankelijkheid.

De Nieuwe Toekomst biedt perspectief aan vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt

Via een traject van training en koppeling aan een (vrijwillige) coach worden ze ondersteund bij het zetten van kleine stapjes richting maatschappelijke participatie. Het einddoel is economische zelfstandigheid.

Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks minstens 120.000 vrouwen te maken met huiselijk geweld. Huiselijk geweld vindt plaats in de privé sfeer: achter de eigen voordeur. Mede daarom hangt er een sfeer van schaamte omheen en praten vrouwen er niet graag over.  In de opvang krijgen ze de tijd om op adem te komen. Op het moment dat ze in staat zijn om een leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaats krijgen ze dit traject aangeboden.

Perspectief

Vrouwen die economisch zelfstandig zijn hebben minder kans om terug te vallen in de oude situatie. Hun kinderen hebben significant  minder kans om zelf slachtoffer – of dader - te worden. De Nieuwe Toekomst doet daarmee wat het belooft: het biedt toekomstperspectief aan deze vrouwen en hun kinderen.

Doe ook mee! Word coach bij De Nieuwe Toekomst!

In juni gaan we weer van start met de Nieuwe Toekomst in Zaanstad. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal andere gemeenten in Noord Holland. Heb je belangstelling om coach te worden? Stuur dan een e-mail naar bernadette.vieverich@fnvvrouw.nl Aanmelding van deelneemsters kan via hun maatschappelijk werkster van Blijfgroep Noord Holland.

Bernadette VieverichProjectleider,  De Nieuwe Toekomst

    @Roos Trommelen

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112