Cliëntenraad

Het is logisch dat cliënten van Blijf Groep kunnen meepraten. Over de situatie in de opvang bijvoorbeeld of over het hulpaanbod. Het gaat tenslotte om heel wezenlijke dingen: je toekomst, je veiligheid en de zorg voor je kinderen.’

Daarom is er de Cliëntenraad. Wij zijn een groep cliënten en oud-cliënten die net als jij te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Wij weten dus uit ervaring wat je meemaakt.

Wij komen op voor jouw belang

Waar zetten wij ons zoal voor in? Bijvoorbeeld voor goed contact tussen hulpverleners en cliënten. We vinden het namelijk erg belangrijk dat hulpverleners open en begripvol communiceren. Wij zetten ons ook in voor de veiligheid in de opvang. En we hechten veel waarde aan jouw rust, jouw herstel en het terugvinden van je eigen kracht.

Hoe werken wij?

Binnen Blijf Groep is de Cliëntenraad zelfstandig en onafhankelijk. Wij zijn de stem van de cliënten en we komen op voor jullie belangen. Wij praten met het management, de directie en het bestuur over beslissingen die ons allemaal aangaan.

Elk jaar stelt de Cliëntenraad een plan op over de onderwerpen die voor de cliënten prioriteit hebben. Om een goed beeld te krijgen van hoe jullie over bepaalde zaken denken, gaan we soms op opvanglocaties langs om met jullie te praten. Als dat nodig is, houden we bijeenkomsten zonder medewerkers. De Cliëntenraad komt gemiddeld één of twee keer per maand bijeen. Blijf Groep zorgt voor ondersteuning van de raad.

Participatiebijeenkomsten

Wij zijn ook aanwezig bij de bijeenkomsten voor cliëntparticipatie op de verschillende locaties. Hier praten cliënten, medewerkers en de Cliëntenraad over zaken die wellicht beter zouden kunnen. Tijdens deze bijeenkomsten spelen jullie de hoofdrol. Hier krijg je de ruimte om te zeggen wat je denkt en voelt over je verblijf in de opvang en over de hulp. Wat wij horen tijdens de cliëntparticipatie, nemen we natuurlijk weer mee in onze adviezen aan management en bestuur.

Wat hebben we al bereikt?

De Cliëntenraad heeft al vele grote en kleine successen geboekt. Bijvoorbeeld:

  • Verhuishulp. Vroeger moest je alles zelf meesjouwen als je verhuisde van de Crisisopvang naar Begeleid wonen. Nu worden je spullen met een busje verhuisd.
  • Eigen keuze. Het betrekken van de (ex-)partner bij de hulpverlening ligt natuurlijk gevoelig. Wij hebben geadviseerd dat dit alleen kan als de vrouw het echt wil en als ze eraan toe is.
  • Cliëntvertrouwenspersoon. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een onafhankelijke coach is die je kan helpen als je in een vervelende situatie terecht bent gekomen.

Wil je meepraten? Laat je stem horen!

Ons doel is om het hulpaanbod van Blijf Groep zoveel mogelijk te laten aansluiten op jouw behoeften. Daarom vinden we het belangrijk om ook jouw stem te horen.

Word lid van de Cliëntenraad
Ben je cliënt bij Blijf Groep (in de opvang of ambulant) en wil je meepraten over cruciale onderwerpen als veiligheid en het hulpaanbod? Kom dan bij de Cliëntenraad!

Kom naar de cliëntparticipatie
Tijdens participatiebijeenkomsten kunnen jullie in gesprek met de medewerkers en de leiding van Blijf Groep. Meer informatie over deze bijeenkomsten kun je opvragen bij jouw hulpverlener.

Meer informatie

Heb je nog vragen over hoe jij als cliënt je stem kunt laten horen? Neem dan contact op met de ondersteuner Cliëntenraad/ adviseur cliëntenparticipatie via Blijf Groep: T 088 234 24 00.  Of stuur een mail naar clientenraad.blijfgroep@hotmail.com.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112