Coördinatie zorg mensenhandel

Blijf Groep gaat de zorg voor slachtoffers mensenhandel coördineren in Flevoland.

Flevoland wil een betere aanpak van mensenhandel. Uit onderzoek is gebleken dat er nu nog teveel signalen van mensenhandel worden gemist en dat de hulpverlening vaak niet voldoende op gang komt. Een zorgcoördinator die signalen van verschillende organisaties aan elkaar knoopt, moet hier verandering in brengen en zorgen voor een sluitende aanpak.  Blijf Groep heeft de opdracht gekregen deze zorgcoördinatie op te zetten.

Afhankelijkheidsrelaties

Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen. Er kan sprake zijn van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of gedwongen misdaad. Wat de verschillende vormen gemeen hebben, is dat er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Dat is een terrein waarop Blijf Groep veel ervaring heeft.

CoMensha – de landelijke organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel - registreert jaarlijks rond 1.000 slachtoffers van mensenhandel. Officiële schattingen wijzen echter uit dat het werkelijke aantal eerder tussen de 6.250 en 30.000 ligt. Volgens CoMensha worden nu veel slachtoffers niet gesignaleerd omdat veel gemeenten nog geen beleid hebben op dit onderwerp.

Opbouwen van een netwerk

De zorgcoördinator start met het opbouwen van een netwerk in de regio om daarmee de signalen van mensenhandel beter in kaart te brengen en een samenhangend hulpaanbod te realiseren. De zorgcoördinator brengt kennis en expertise in en zorgt dat slachtoffers de juiste hulp krijgen, ook op juridisch en strafrechtelijk gebied. Hij/zij onderhoudt daarvoor contact met gemeente en het lokale hulpveld.

Expertise HVO Querido

Bij deze opdracht kunnen we gebruik maken van de kennis en expertise die HVO Querido de afgelopen 10 jaar met dit onderwerp heeft opgedaan in Noord Holland en Amsterdam. Hun zorgcoördinator Mensenhandel Mill Bijnen gaat ons helpen de zorgcoördinatie in Flevoland goed neer te zetten. Zij is per 1 februari gestart als kwartiermaker in Flevoland en zal de zorgcoördinator gaan inwerken. 

Start zorgcoördinator

Blijf Groep is erg blij met deze uitdagende opdracht. Het biedt ons de mogelijkheid onze expertise op het gebied van afhankelijkheidsrelaties op een ander terrein in te zetten. De opdracht is voor 1 jaar, met de verwachting dat deze zal doorlopen in 2020. De zorgcoördinator start naar verwachting in april-mei.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112