Coaches De Nieuwe Toekomst gezocht

Binnenkort gaat het project De nieuwe Toekomst van start in Amsterdam. Voor dit project worden nog vrijwillige personal coaches gezocht.

De nieuwe Toekomst is een programma van FNV Vrouw voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Doel van het project is om deze vrouwen te motiveren de regie over hun eigen leven  te nemen en stappen te zetten richting opleiding of (vrijwilligers)werk. Elke deelneemster wordt gekoppeld aan een persoonlijke coach die haar zelfvertrouwen geeft en stimuleert in haar eigen ontwikkelingstraject. Succesfactoren van De nieuwe Toekomst zijn: een groepstraining gevolgd door maatwerk en persoonlijke ondersteuning door een coach.

Voor het programma van De nieuwe Toekomst  in Amsterdam worden nog vrijwilliger personal coaches gezocht. De personal coach geeft de deelneemster vertrouwen en stimuleer haar in haar eigen ontwikkelingstraject. Zij geeft individuele aandacht, is klankbord en biedt de deelneemster een steuntje in de rug.

Wat biedt De nieuwe Toekomst coaches?

 • Een leerzaam en waardevol traject
 • Een training van vier dagdelen waarin de rol van de coach wordt verduidelijkt en afgebakend. Onderdelen van deze training zijn motiverende gesprekstechnieken, specifieke problematiek bij coaching van slachtoffers van huiselijk geweld en bespreken van individuele cases.
 • Intervisie bijeenkomsten onder leiding van een deskundige
 • Ondersteuning door een projectcoordinator gedurende de looptijd van het project

Wat wordt er van je verwacht?

De personal coach

 • is vanaf half januari 2018 gedurende 9 maanden to 1 jaar voor 1 a 2 uur beschikbaar
 • is bereide 4 trainingsdagen en 3 intervisiebijeenkomsten bij te wonen
 • heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaar van Amsterdam
 • heeft enige kennis op het gebied van sociaal/maatschappelijke dienstverlening
 • heeft interesse in/affiniteit met de doelgroep en het vraagstuk van huiselijk geweld
 • is in staat de activieren zonder de regie over te nemen
 • heeft enige nuchterheid, laat zich niet snel meeslepen door de diversiteit van problemen

 

Belangstelling?

Neem dan contact op met Bernadette Vieverich van FNV Vrouw, bernadette.vieverich@fnvvrouw.nl of via 06 15 55 8113.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112