Flyer: Sterk

In deze flyer kun je meer lezen over de training Sterk, een weerbaarheidstraining voor vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag of huiselijk geweld.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112