Eerste 4 weken opvang geen eigen bijdrage

Goed nieuws! Blijf Groep heeft met de gemeenten waarmee wij samenwerken, afgesproken dat met ingang van 2019 cliënten in de in de eerste vier weken van hun verblijf geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Dit betekent dat vrouwen in de opvang vier weken de tijd krijgen om hun inkomen op orde te brengen en dat zij zo minder kans lopen schulden op te bouwen tijdens hun verblijf in de opvang.

Rapport Ombudsman
Het rapport ‘Vrouwen in de knel’ dat de Nationale Ombudsman in juli 2017 publiceerde, was de aanleiding voor Blijf Groep om in gesprek te gaan met de centrumgemeenten over deze maatregel. In dit rapport signaleerde de Ombudsman dat vrouwen in de opvang, door bureaucratie, complexe regelgeving en administratieve rompslomp  grote kans liepen schulden op te bouwen.

Blijf Groep heeft na publicatie van het rapport direct contact opgenomen met gemeenten waarmee wij samenwerken om samen met hen te kijken hoe we de door de Ombudsman gesignaleerde knelpunten konden aanpakken. Dit heeft geresulteerd in een inspirerende werksessie, waarbij het schrappen van de eigen bijdrage in de eerste maand van de opvang direct als suggestie naar boven kwam. We zijn erg blij dat deze suggestie nu daadwerkelijk beleid is geworden.

Ook eigen bijdrage AWARE vervalt
Naast het schrappen van de eigen bijdrage in de eerste vier weken, zijn we ook met de centrumgemeenten overeen gekomen dat de gehele eigen bijdrage voor het programma AWARE vervalt. Met dit programma krijgen vrouwen de beschikking over een mobiel alarmsysteem waarmee zij met een druk op de knop de politie kunnen alarmeren. Ook volgen zij een groepstraining  om hun weerbaarheid te vergroten. Het schrappen van de eigen bijdrage geeft meer vrouwen de mogelijkheid om dit programma te volgen en zo de regie op hun leven terug te krijgen.

De beleidswijzigingen gelden in ieder geval voor 2019. Uiteraard zullen wij ons samen met de gemeenten inspannen om dit beleid in 2020 voort te zetten.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112