Eindevaluatie cliënten Blijf Groep

Beste cliënt,

De hulpverlening van Blijf Groep is (bijna) afgerond. Voor Blijf Groep is het belangrijk om te weten hoe u de hulpverlening heeft ervaren. Wij vragen u deze digitale vragenlijst in te vullen. Uw mening helpt ons om het werk voor de toekomst, waar nodig, te verbeteren. Om deze vragenlijst te kunnen versturen heeft u een code nodig. Heeft u deze niet ontvangen? Vraag deze dan aan bij uw maatschappelijk werker van Blijf Groep.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Soort hulp
Veiligheid
Hulpverlening
Bejegening door hulpverleners
Onderstaande vragen gaan over het contact tussen u en de medewerker(s). Denk bij het invullen aan de medewerker(s) waar u het meest contact mee hebt gehad.
Woon- en leefomstandigheden
Kinderen (indien van toepassing)
Toekomst
Afronding
Vul hier de code op het meegekregen kaartje in.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112