Ervaringskennis hulpverleners in kaart

Samen met collega-organisaties Moviera, Arosa en Perspektief heeft Blijf Groep het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ervaringskennis met huiselijk geweld onder professionals en hoe zij deze kennis inzetten in hun werk. Op 14 oktober werd dit onderzoek afgerond en de resultaten gepresenteerd.

Opvallende onderzoeksresultaten

Een van de meest opvallende resultaten heeft betrekking op het potentieel aan ervaringskennis van huiselijk geweld in de organisaties. 81% van de medewerkers geeft aan ervaringen te hebben met huiselijk geweld. Meer dan de helft van de medewerkers (57%) met ervaringen met huiselijk geweld geeft aan te willen leren deze ervaringen professioneel in te zetten in hun werk. 

Betekenis van ervaringsdeskundigheid

Er is bij de vier organisaties een beweging op gang gekomen waarin met elkaar gesproken wordt over de plaats en betekenis van ervaringsdeskundigheid in de organisaties. Omdat er behoefte is aan structuur, kaders en kwaliteitscriteria wordt er een toolkit ontwikkeld. Die toolkit kan door de teams gebruikt worden om samen het werken met ervaringsdeskundigheid verder vorm te geven.

Scherpe aanbevelingen

Dr. Alie Weerman windt er geen doekjes om. Zij roept de organisaties op om te blijven investeren in het proces dat in gang is gezet. Dat kan door middel van samen onderzoeken, opleiden en het circuleren van kennis. Het belangrijkste is dat gewerkt moet worden aan een cultuuromslag. En dat er kwaliteitsbeleid wordt ontwikkeld ten aanzien van ervaringsdeskundigheid.

Aan de slag

Marleen van Eijndhoven, bestuurder van Moviera, vertegenwoordigde de vier betrokken organisaties bij het in ontvangst nemen van de resultaten en aanbevelingen. Van Eijndhoven: "Ik zou willen zeggen, het persoonlijke is professioneel is politiek. Dat blijkt duidelijk uit het onderzoek. Meer aandacht voor persoonlijke ervaringen en hoe die bijdragen aan onze hulpverlening, komt de kwaliteit van de hulp ten goede.’’

Primeur in Europa

Project ErvaringsWIJs was een zogenaamd actieonderzoek. Eind 2018 startte het onderzoek met een enquête om te inventariseren welke ervaringen medewerkers hebben en hoe deze worden ingezet. Het is voor het eerst dat welzijnsorganisaties onderzoeken wat de eigen ervaringen van medewerkers zijn. In de zorgsector wordt dit al langere tijd gedaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek of over ervaringsdeskundigheid?

  • Bel bij Moviera met Annemoon van Noorden via 088 374 46 55.
  • Bel bij Hogeschool Windesheim met Leonie de Quelerij via 088 46 98 657.

   

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112