Evaluatie door cliënten

Graag horen wij wat uw mening is over het verblijf en de hulpverlening in de opvang bij Blijf Groep.

Daarom vragen wij aan iedereen die klaar is met de hulpverlening een online evaluatieformulier in te vullen. Daarin staan vragen over onder andere het resultaat van de hulpverlening, het aanbod voor kinderen, de faciliteiten en de bejegening door medewerker.

U kunt uw mening anoniem geven door deze vragenlijst in te vullen. U kunt zelf kiezen waar en wanneer u dat doet. Wij vragen wel om de vragenlijst binnen drie weken na ontvangst van de inlogcode in te vullen. De uitkomsten uit die evaluaties worden twee keer per jaar grondig bestudeerd en omgezet in de praktijk.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112