Expertmeeting Oranje Huis Aanpak

Hoe effectief is de Oranje Huis Aanpak? En hoe kunnen we de Oranje Huis Aanpak verder verbeteren? Deze vragen stonden centraal in de Expertmeeting Onderzoek Oranje Huis Aanpak, die Blijf Groep op 24 oktober organiseerde in Almere.

Uitkomsten Onderzoek

Tijdens de bijeenkomst presenteerden Milou en Katinka Lünnemann van Verwey-Jonker de uitkomsten van de eerste twee metingen van het Oranje Huis Onderzoek. Dit onderzoek, dat in 2020 wordt afgerond, brengt in kaart wat de effecten van de Oranje Huis Aanpak zijn op het gebied van veiligheid, trauma en welbevinden van cliënten.

Complexe problematiek

Uit het onderzoek blijkt dat er over het algemeen sprake is van een complexe problematiek bij de vrouwen die in de Oranje Huizen worden opgevangen. Het geweld waar zij mee te maken hebben gehad, is ernstig en ook is er bij driekwart van de vrouwen sprake van een of meer jeugdtrauma’s. Ook bij de kinderen, die met hun moeder naar de opvang komen, is er vaak sprake van een trauma.

Toch nog geweld na opvang

Uit het onderzoek blijkt dat de trauma’s bij veel vrouwen en kinderen zijn afgenomen na het verblijf in de opvang. Ook het geweld neemt af na verblijf in de opvang. Opvallend is echter wel dat bijna de helft van de ondervraagde vrouwen nog enige vorm van geweld heeft ervaren na de 1e meting. Uit het onderzoek onder niet Nederlandssprekende cliënten blijkt dat de overgang van de opvang naar een zelfstandig bestaan wel erg groot is.

Hoe de Oranje Huis Aanpak verbeteren?

Na de presentatie bogen zo’n 50 experts van binnen en buiten Blijf Groep  zich over de vraag hoe de veiligheid van vrouwen na de opvang nog verder verbeterd kan worden. Ook keken zij hoe de verbinding met hulp na het verblijf verstevigd kan worden en hoe we kunnen zorgen dat de trauma’s van vrouwen en kinderen nog verder afnemen. Dit leverde veel ideeën op. Zoals een signaleringskaart voor trauma en een strippenkaart voor hulp na de opvang. Ook waren er veel ideeën om de plegeraanpak te verbeteren en om de nazorg beter te organiseren. Geen harde knip, maar samen optrekken van opvang, ketenpartners in de wijk en de cliënt en haar netwerk. Een warme aankomst op je plek.

Bekijk hier een impressie van de expertmeeting

Over het Onderzoek

Het Oranje Huis onderzoek is gestart in 2016 en wordt gehouden onder cliënten van de Oranje Huizen in Alkmaar en Amsterdam. Zij krijgen op 3 meetmomenten, verspreid over anderhalf jaar, een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, waarin zij bevraagd zijn op veiligheid, trauma en de ontvangen hulp.  De eerste twee metingen zijn inmiddels afgerond, de derde meting zal binnenkort plaatsvinden. Naast de schriftelijke vragenlijsten, is bij een aantal cliënten een diepte interview afgenomen.

Omdat een groot aantal cliënten in de het Oranje Huis de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, is voor die doelgroep een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar dezelfde thema's als de schriftelijke meting. Hieruit blijkt dat de Oranje Huis Aanpak, ondanks de taal barrière ook voor deze vrouwen goed werkt.

De resultaten van het gehele onderzoek zullen medio 2020 bekend zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en loopt parallel met het groter onderzoek dat Verwey-Jonker uitvoert in 13 Veilig Thuis regio’s. Dit grote onderzoek zal eind 2020 worden afgerond.

 

Factsheets

Meer weten over de onderzoeksresultaten tot nu toe? Download hier de factsheets

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112