Expert voor het lokale veld

Huiselijk geweld is een veiligheidsprobleem, een complex probleem. Een probleem dat vaak niet zichtbaar  is vanwege het grote taboe. De komst van de wijkteams biedt kansen om huiselijk geweld sneller te signaleren en aan te pakken. Als vanwege veiligheid specifieke expertise in een gezin nodig is bieden wij hulp; direct in het gezin of door training of coaching van de wijkteams zelf. Onze medewerkers zijn zeer ervaren om op respectvolle en meervoudig partijdige wijze de dynamiek van geweld in een gezin bloot te leggen en deze samen met alle betrokken gezinsleden en belangrijke derden stapsgewijs te doorbreken. Bovendien schenken zij aandacht aan het benodigde herstel na geweld, omdat geweld ontwrichtend is voor alle betrokkenen. Als er sprake is van eergerelateerd geweld weten zij hoe te handelen.

 

"Het verhaal van Lea"

De eerste klap was voor mij de laatste druppel. Toen heb ik de politie gebeld. Na jarenlang geestelijk te zijn mishandeld,  besloot ik om een punt achter onze relatie te zeten. Via Bureau Jeugdzorg die een melding kreeg dat er kinderen in het spel zijn, ben ik naar Blijf Groep doorverwezen. Mijn hulpverlener leerde mij om kritisch naar mezelf te kijken.”

Wil je het hele verhaal lezen van Lea, klik dan hier.

Oranje Huis Thuis

Speciaal voor gezinnen waarin huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt en waar beide partners bij elkaar willen blijven is de Oranje Huis Thuis aanpak ontwikkeld. De hulpverlening vindt in het eigen huis van het gezin plaats. Sinds 2015 bieden wij dit aanbod in alle regio’s aan.  Het doorbreken van patronen van geweld vraagt om begeleiding en coaching bij het aanleren van nieuw gedrag en gecoördineerde inzet van andere hulpverlening die gelijktijdig bijdraagt aan het verminderen van stressfactoren (zoals schulden of verslaving). Wij werken in deze aanpak nauw samen met wijkteams en organisaties voor jeugdhulpverlening en daderbehandeling.

Intensieve begeleiding
Het traject bestaat uit vijf fases: de eerste fase is gericht op het creëren van veiligheid voor alle leden van het gezin, het analyseren en zichtbaar krijgen van de interactie en de risicofactoren. De tweede fase is gericht op het veranderen van gedrag, de derde fase op het bestendigen van nieuw aangeleerd gedrag. De vierde fase gaat over het (geleidelijk) loslaten van de hulpverlening en de laatste fase is de monitoringsfase (het waakvlamcontact). Waar nodig worden, aansluitend op de begeleiding thuis, gezinsleden gemotiveerd voor (therapeutische) behandeling.

U kunt hier de folder Oranje Huis Thuis downloaden


Ons aanbod: passende hulp voor iedereen

Wij bieden een breed hulpaanbod – van online hulp en telefonisch advies tot en met crisisopvang en bescherming op geheime adressen (de Safe Houses). Wij hebben groepen voor vrouwen en voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt – om weerbaar te zijn in de toekomst. Wij bieden ambulante begeleiding op maat. In situaties van (zeer) ernstige dreiging zorgen wij voor een veilige plaats in de opvang. Wij werken samen in het landelijk netwerk vrouwenopvang.

Wilt u de complete jaarverantwoording lezen? Klik hier.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112