Grip op Geld

Deze week is het de week van het geld. Een mooi moment om aandacht te vragen voor de financiële knelpunten van cliënten in de (vrouwen)opvang. De Federatie Opvang publiceert daarom vandaag een manifest waarin zij pleiten voor o.a. simpele werkafspraken en een betere toegankelijkheid van schuldhulp.

Simpele werkafspraken

Door het maken van afspraken in de uitvoering kunnen zaken soms veel sneller worden opgelost. Vaste contactpersonen met kennis van specifieke problemen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst, kunnen een traject veel soepeler laten verlopen. Dat zou ook zeker vrouwen in de opvang helpen, die vaak financieel nog gebonden zijn aan (ex)partners.

Investeer in schuldhulp

Het manifest pleit ook voor betere toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulp voor kwetsbare groepen. Dit speerpunt is ook zeker van belang voor vrouwen in de opvang. Zij komen vaak niet in aanmerking voor schuldhulp omdat ze uit een andere gemeente komen of omdat ze niet over de juiste ‘papieren’ beschikken.

Grip op Geld

Als Combine-partners zijn we het project Grip op Geld gestart om de financiële zelfredzaamheid van vrouwen in de opvang te vergroten. In het project proberen we verschillende vormen uit om vrouwen te ondersteunen op financieel gebied. Van ondersteuning bij het maken van een financieel plan van aanpak tot begeleiding bij het vinden van dagbesteding of werk. In elke Combine-organisatie proberen we 1 werkwijze uit. Zo kijken we wat echt werkt!

Meer lezen?

Meer informatie over Grip op Geld vindt u op de site van De Combine

Het manifest van de Federatie opvang kunt u hier lezen.

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112