Grip op Geld in de vrouwenopvang

Veel vrouwen hebben schulden als ze in de opvang komen. En de kans is groot dat deze schulden toenemen tijdens het verblijf in de opvang, omdat het vaak lastig is om snel een eigen inkomen te regelen. Daarom zijn Arosa, Blijf Groep, Moviera en Perspektief het project Grip op Geld gestart. In dit project helpen zij vrouwen door middel van intensieve ondersteuning meer grip te krijgen op hun financiën.

Het project Grip op Geld geeft de vier organisaties de gelegenheid om cliënten goed te begeleiden op het gebied van schulden. Zodat zij meer grip op hun geld krijgen.  Elke organisatie heeft daarbij een eigen insteek, vertelt projectleider Tamara Nanlohy. “Bij Arosa staat het verkrijgen van orde en overzicht en meer kennis over financiële zaken centraal. Bij Blijf Groep is de insteek van het gezin gekozen. Hier worden nadrukkelijk kinderen en partners betrokken. Bij Moviera wordt de hulp door een ervaringsdeskundige gegeven, vanuit het idee dat gedragsverandering essentieel is bij de aanpak van schulden. En het project bij Perspektief tot slot focust op het bieden van dagbesteding en mogelijke toeleiding naar werk.”

Veel vrouwen ervaren stress

Na wat opstartproblemen zijn in alle organisaties de deelprojecten goed van de grond gekomen. Uit de eerste evaluatie begin april bleek dat het project de gelegenheid geeft om cliënten beter te begeleiden op het gebied van financiële zaken. Wel blijkt dat het lastig is om dit gelijk in de crisisperiode te doen. Tamara Nanlohy: “Veel vrouwen die binnenkomen in de opvang, hebben last van stress. Daarom is het voor hen moeilijk om probleemoplossend te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Toch is het belangrijk om ook dan aan de slag te gaan met de financiën omdat juist deze vaak een grote bron van stress zijn.”

Basale financiële kennis

Een ander punt dat naar voren kwam in de evaluatie is dat de begeleiding van cliënten op dit vlak heel veel tijd kost. Soraya Tol begeleidt als maatschappelijk werker bij Blijf Groep cliënten specifiek op het vlak van financiën. Haar ervaring is dat een groot aantal cliënten een zeer basale kennis heeft van financiën en ook de taal niet voldoende spreekt. “Dit vergt specifieke begeleiding en dat vraagt tijd.” Daarnaast ziet ze dat problemen van cliënten vaak complex zijn en dat er bij de begeleiding allemaal dingen naar voren komen die ook geregeld moeten worden. Soraya: “Zoals het doen van aangifte. Dat is vaak nodig voor aanvraag van bepaalde zaken. Maar veel vrouwen worden weggestuurd als ze aangifte willen doen. Pas als er een hulpverlener meegaat worden ze serieus genomen. Maar dan zit je wel een middag op het politiebureau”

Werk is de beste zorg

Waar de projecten bij Arosa, Blijf groep en Moviera zich richten op het beheersen van de schulden en het krijgen van overzicht, kennis en vaardigheden, richt het project bij Perspektief zich op de andere kant: het verkrijgen van inkomen. Onder het motto ‘ Werk is de beste zorg’ kijken zij hoe ze cliënten kunnen toe leiden naar dagbesteding en indien mogelijk vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Er is beweging!

Hanneke Bakker, als directeur-bestuurder bij Blijf Groep betrokken bij Grip op Geld, is zeer te spreken over alle vorderingen. “Het is ontzettend belangrijk dat we actie ondernemen op dit thema en op die manier de financiële situatie van vrouwen in de opvang kunnen verbeteren.” Hanneke is dan ook blij met de aandacht van de nationale Ombudsman op dit thema. “Zijn rapport heeft de boel absoluut in beweging gezet. Er zijn gesprekken met de belastingdienst en UWV. Dat is goed nieuws. Maar daarmee zijn we er nog niet. De situatie van vrouwen in de opvang moet gevolgd blijven worden. Gelukkig gaat de ombudsman dat doen.”

Lees het gehele artikel op Linkedin

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112