Hanneke Bakker gestart als bestuurder

Vandaag, 4 decmber, is Hanneke Bakker gestart als nieuwe directeur-bestuurdervan Blijf Groep. Hanneke volgt Aleid van den Brink op, die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Hanneke Bakker werkte de afgelopen 7 jaar als directeur bij Altra, een organisatie voor jeugd en opvoedhulp en speciaal onderwijs o.a. in Amsterdam. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij o.a. meerdere jeugdzorginstellingen en het FIOM.

Hanneke volgt Aleid van den Brink op, die jarenlang het boegbeeld geweest van Blijf Groep. Aleid is in 1979 als pedagoog gestart bij het Eliashuis, een van de rechtsvoorgangers van Blijf Groep; vanaf 1994 is zij werkzaam als directeur-bestuurder. Onder haar leiding heeft Blijf Groep zich ontwikkeld tot een professionele en toonaangevende organisatie op het gebied van huiselijk geweld.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen dat zij in Hanneke Bakker een waardige opvolger hebben gevonden voor Aleid van den Brink. “We zien in haar een toegankelijke en prettige persoonlijkheid, die het cliënt- en medewerkersbelang scherp in het vizier heeft”.

Aleid van den Brink zal Hanneke Bakker in december inwerken en in januari 2018 afscheid nemen van Blijf Groep.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112