HBO MWD 3e jaars

Oranje Huis Alkmaar
Het Oranje Huis in Alkmaar is in tegenstelling tot de andere locaties van Blijf Groep een herkenbare opvanglocatie. Het Oranje huis biedt Crisisopvang en Begeleid wonen. Bij de crisisopvang is zeven dagen per week, 24 uur per dag personeel aanwezig. Deze crisisopvang duurt maximaal zes weken; in uitzonderingsgevallen kunnen daar zes weken bij komen. Het doel van de crisisopvang is dat de vrouwen en hun kinderen tot rust komen en bedenken welke stappen er voor de toekomst nodig zijn. Na de crisisopvang kunnen vrouwen doorstromen naar begeleid wonen. Dit is voor vrouwen die eraan toe zijn om zelfstandiger te gaan wonen, maar die nog wel behoefte hebben aan ondersteuning. De vrouwen wonen hier in zelfstandige woonunits. Hier blijven ze gemiddeld zes maanden.

Voor onze locatie Oranje Huis Alkmaar zoeken wij een

Stagiaire Maatschappelijk Werk, voor de periode: september 2018 t/m juni 2019 en februari 2019 t/m november 2019

Taken en werkzaamheden van de stagiaire;
• Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, verkent daarmee de situatie, de psychosociale problematiek, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt.
• Verstrekt informatie en advies, bijvoorbeeld over het stoppen van geweld, over rechten en over het aanbod en werkwijze van de instelling.
• Verwijst cliënten zo nodig door en plaatst cliënten in voorkomende gevallen in de opvang.
• Maakt een probleemanalyse, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een begeleidingsaanbod worden bepaald, rekening houdend met het handelingsvermogen en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en externe disciplines.
• Stelt een hulpverleningsplan op samen met de cliënt, eventueel in overleg met ketenpartners. En levert een bijdrage aan de in- en externe indicatiestelling.
• Geeft in voorkomende gevallen voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, specifieke activiteiten en publicaties.
• Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel lang- als kortdurend. Begeleidt waar nodig de partner en kinderen en activeert de directe leefomgeving van de cliënt, zoals leden van het netwerk, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het begeleidingsproces.

Wij vragen
Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je bent leergierig en nieuwsgierig, flexibel, stressbestendig en je staat stevig in je schoenen. Je bent in staat je eigen leerproces en ontwikkeling te sturen in samenwerking met de praktijkbegeleider. Je staat open voor feedback, durft mee te denken en te doen. Je hebt een goed analytisch vermogen en volgt de HBO opleiding MWD  3e jaars of SPH 3e jaars.

Wij bieden
• Een leerzame en uitdagende stage voor 32 uur per week
• Een virtuele introductie van Blijf Groep en haar methodieken
• Begeleiding op de werkplek door een ervaren praktijkbegeleider
• Een stagevergoeding van € 250,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week, indien je minder uren stage loopt, zal het bedrag hieraan aangepast worden.

Solliciteren
Je kunt reageren door je motivatiebrief en CV te mailen naar stage@blijfgroep.nl . Zet in het onderwerp: Stagevacature 201801. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112