Eergerelateerd geweld

‘Eergerelateerd geweld’ is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.

Heb jij te maken met eergerelateerd geweld? Of ken je iemand die in de knel zit en hulp zoekt?

Bij Blijf Groep kun je terecht voor advies en hulp bij problemen rond de familie-eer.

Wacht niet tot het erger wordt of misgaat.

Bel Blijf Groep: 088 234 2450
zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Bij acuut gevaar: bel altijd 112.

Volledige geheimhouding

Wij begrijpen zeer goed dat geheimhouding van het allergrootste belang is. Als medewerkers van Blijf Groep gaan we zeer zorgvuldig om met de informatie die aan ons gegeven wordt.
Lees hier de samenvatting van ons Privacyreglement. 

Bij welke problemen kan Blijf Groep helpen?

Als jouw familie je bedreigt of mishandelt omdat je de familie-eer hebt aangetast, kun je bij ons terecht.

Bijvoorbeeld:

 • Je weigert tegen je zin met iemand te trouwen;
 • Je mag van je familie niet scheiden;
 • Je hebt een relatie met iemand uit een andere cultuur;
 • Je bent bang voor ontvoering door je familie;
 • Je hebt een homoseksuele relatie.

Wil je hulp of advies over dit soort onderwerpen? Bel Blijf Groep: 088 234 2450

Wat doet Blijf Groep?

De medewerkers van Blijf Groep zijn gespecialiseerd in het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de problemen en de gevoeligheden waarmee je te maken kunt hebben. Ze denken met je mee over oplossingen.

Als je bedreigd wordt en bescherming zoekt, kunnen de medewerkers van Blijf Groep:

 • zorgen voor opvang;
 • samen met jou bekijken hoe je de problemen kunt oplossen;
 • bemiddelen tussen jou en je familie.

Bij Blijf Groep worden alle meldingen van eergerelateerd geweld in Amsterdam geregistreerd. Er is nauwe samenwerking met de politie, opvanginstellingen, hulpverleners en cultuurdeskundigen.

Voor professionals: voorlichting, advies en preventie

Blijf Groep geeft advies, cursussen en trainingen aan iedereen die met dit soort problematiek te maken heeft.

Hulpverleners, scholen, huisartsen, instellingen voor jeugdzorg en anderen kunnen bij ons terecht voor advies over onder meer:

 • Achtergronden van eergerelateerd geweld.
 • Wat zijn signalen en hoe taxeer je risico’s?
 • Het veilig toeleiden van (potentiële) slachtoffers naar gespecialiseerde hulpverlening.
 • Huwelijksdwang.
 • Homoseksualiteit en eergerelateerd geweld.

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112