Huisverbod voor plegers

In situaties van huiselijk geweld kan de politie een tijdelijk huisverbod ooleggen, zodat de situatie niet verder escaleert.

Wat betekent een huisverbod?

Bij een huisverbod moet een van de twee partners het huis gedurende tien dagen verlaten. Wie dat is, bepaalt de politie. Zodra het huisverbod is opgelegd, komt er voor alle leden van het gezin hulp .De duur van het huisverbod wordt soms verlengd, tot maximaal 28 dagen.

Hoe ziet de hulpverlening eruit?

Met beide (ex-)partners, zowel de achterblijver als degene die uit huis is geplaatst, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarnaast zijn er gezinsgesprekken, waarin bekeken wordt welke hulpverlening er nodig is. Daarbij wordt ook gekeken welke hulp er nodig is voor eventuele kinderen.

Wat kun je van de hulpverlening verwachten?

Het doel van de hulpverlening is om verder geweld te voorkomen. De ervaring leert dat problemen die niet worden aangepakt, zich vaak herhalen.

De hulpverlening is gericht op het verbeteren van het persoonlijk functioneren. Dat betekent ook dat je je verantwoordelijkheid neemt en onder ogen ziet wat je eigen aandeel is in de situatie. Tijdens de hulpverlening kijken we heel intensief naar de relatie en naar ieders rol daarbinnen.

  • Je vindt bij ons een luisterend oor voor jouw kijk op de problemen binnen je relatie.
  • Je krijgt advies en ondersteuning bij het herstel van de relatie of bij een zo goed mogelijke beëindiging ervan.

Meer informatie over het huisverbod

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112