Individuele begeleiding

Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, wil dat het stopt. Onze hulpverleners kunnen hierbij helpen. In individuele gesprekken vind je stap voor stap de oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Zowel degene die geweld gebruikt als degene die slachtoffer is, kan individuele begeleiding krijgen. Uiteraard is het ook mogelijk om je partner bij de gesprekken te betrekken.

Eerste stap: veiligheid

Als veiligheid in het geding is, dan is de eerste stap het creëren van een veilige leefsituatie voor alle betrokkenen. Je kunt hierbij denken aan een vluchtplan of aan een veiligheidsplan, of aan het organiseren van opvang. Maar ook contact met de wijkagent, het betrekken van de partner bij de hulpverlening, tijdelijk uit elkaar gaan of het opstellen van een plan van aanpak met alle betrokken hulpverleners, kan een optie zijn.

Het doorbreken van de cyclus van geweld

Om het geweld te stoppen, is het belangrijk dat je weet hoe het ontstaat. Huiselijk geweld is complex, verwarrend. Het ene moment is de sfeer nog goed, het volgende moment zit je midden in de ellende.

In persoonlijke gesprekken gaan wij samen precies bekijken wat er gebeurt. Wat zorgt er iedere keer voor dat het gewelddadig wordt? Wat doet de één en wat doet de ander? En hoe trap je de volgende keer niet opnieuw in die val? Als je inzicht hebt in deze vicieuze cirkel en ieders rol daarin, kan de eerste stap gezet worden naar het doorbreken van deze cirkel en daarmee van het geweld.

Lees meer over het doorbreken van de cyclus van geweld.

Kijken naar de toekomst

Voor een toekomst zonder geweld, kunnen wij je helpen bij een aantal heel belangrijke dingen:

  • Je sterker voelen. Door huiselijk geweld krijg je vaak een negatief beeld van jezelf. Je vindt jezelf stom, een zwakkeling, niets meer waard. Samen met onze medewerkers, leer je positiever naar jezelf kijken en beter voor jezelf opkomen.
  • Je sociaal netwerk versterken. Veel slachtoffers van huiselijk geweld raken in een isolement. Doordat je je schaamt, of bang bent, hou je de buitenwereld liever buiten. Maar als je contact maakt met familie, vrienden en buren, verklein je de kans op herhaling.
  • Hulp voor plegers van geweld. Ook voor de meeste plegers is huiselijk geweld slopend. Vaak schamen ze zich… totdat het weer fout gaat. In de gesprekken werken we eraan dat een pleger duidelijk maakt wat hij wil, zonder de controle over zichzelf te verliezen.
  • Hulp bij praktische zaken. Wij kunnen je ook helpen bij allerhande praktische dingen. Bijvoorbeeld: hoe vind ik een woning? Of hoe los ik mijn schulden af? Ook kunnen we je helpen bij het vinden van een psycholoog of andere hulpverleners.
  • Hulp om je kinderen te helpen. Kinderen zijn gevoelig voor spanningen thuis; ze zoeken de schuld van die spanningen bij zichzelf of kopiëren het gedrag van hun ouders. Ook daarover kunnen de gesprekken gaan met onze hulpverleners. Je leert hoe je je kinderen kunt steunen bij het verwerken van hun ervaringen. Blijf Groep heeft ook programma's speciaal voor kinderen.

Partnergesprekken: samen verder, zonder geweld

Als je wilt dat het geweld stopt maar dat de relatie verder gaat, kunnen we partnergesprekken houden. Alle mogelijke oorzaken van het huiselijk geweld kunnen daarin aan bod komen. Je leert hoe je ervoor zorgt dat de situatie niet uit de hand loopt. Je leert bijvoorbeeld om je grenzen aan te geven. Je leert beter communiceren. Zo maak je samen de problemen bespreekbaar en werk je samen aan een oplossing.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112