Interview Angela van Lienen

Interview met Angela van Lienen, regisseur ketenontwikkeling bij Blijf Groep en projectleider PIBB

"Geweldig dat ik mijn steen mag bijdragen aan duurzame veiligheid binnen gezinnen!"
 

Wat is je grootste beweegreden om je in te zetten voor het project Integrale Behandeling & Begeleiding (PIBB)

De ‘drive’ om daadwerkelijk een goed werkende integrale samenwerkingsmethode te ontwikkelen die gezinnen helpt de vaak jarenlange patronen van huiselijk geweld te doorbreken en te komen tot duurzame veiligheid. We laten de deelnemende gezinnen niet los totdat we zeker weten dat er een gezond hechtingsperspectief is en een veilige omgeving voor de kinderen. Ik vind het geweldig dat ik hier mijn steen aan mag bijdragen.

Wat gaat er straks, door het project, beter voor kinderen en gezinnen?

Het ultieme doel is het voorkomen van herhaling van de huiselijk geweld van generatie op generatie. Het doorbreken van deze patronen binnen het gezin staat dan ook centraal in de aanpak. In onze aanpak is standaard opgenomen dat de leerdoelen voor de komende periode met het gezin afgestemd worden. Zij committeren zich hier aan. Iedere drie maanden bekijken we deze opnieuw met elkaar en het gezin.

Wat ga je de komende tijd doen?

Er zijn verschillende bewegingen binnen het project. Via de projectenpool ‘Van denken naar doen’ van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van minister De Jonge hebben we een bedrag toegekend gekregen om onze methode PIBB verder te ontwikkelen. Hier hebben we een jaar de tijd voor. In de weg hier naartoe willen we alvast voorsorteren op het laten onderzoeken van de effectiviteit van de PIBB-methode. Hier moeten we nog mogelijkheden voor zoeken.

Daarnaast zijn er ook randvoorwaardelijke uitdagingen. Doordat we samenwerken met verschillende ketenpartners – Altra, Blijf Groep, BRight GGZ en de Waag - hebben we te maken met verschillende wetten (Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en WMO) en bijbehorende financieringssystemen. Dat brengt  de nodige knelpunten met zich mee. Denk  aan omzetplafonds, verschillende indicaties, eigen risico van de zorgverzekering etc. Dit vraagt natuurlijk de nodige aandacht om hier een weg in te vinden.

Waar hoop je over een jaar te staan en wat gaat je daarbij helpen?

Vanzelfsprekend hoop ik dat we dan de eerste gezinnen blijvend geholpen hebben. Daar doen we het ten slotte voor. Tevens hopen we dan de PIBB-methode ontwikkeld te hebben, zowel procesmatig als inhoudelijk, zodat deze overdraagbaar wordt voor andere geïnteresseerden.

Als laatste hoop ik dat we antwoorden hebben gevonden op de randvoorwaardelijke uitdagingen. Of in ieder geval dat de eerste contouren op antwoorden in zicht zijn. Het zou fantastisch zijn als we met onze kernpartners in PIBB per gezin tot één plan, één indicatie en één financiering kunnen komen.
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112