Gespreksvoering huiselijk geweld

Deze training is gericht op het voeren van gesprekken met mogelijke slachtoffers of plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling. De training richt zich op professionals in onderwijs en opvangorganisaties, maatschappelijk werk en justitie.

Aan bod komen de vragen: hoe bespreek je een vermoeden en waarmee dien je rekening te houden? Er wordt ingegaan op het belang van houding, communicatieve vaardigheden en kennis.

De training kan gegeven worden in combinatie met de Basistraining signalering huiselijk geweld en werken met de Meldcode

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben een basiskennis van huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn op de hoogte van de signalen en de risicofactoren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De deelnemers:

  • hebben meer inzicht in hun eigen visie en houding t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • hebben tools in handen die in gesprekken kunnen worden toegepast;
  • voelen zich zekerder om een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling kenbaar te maken en te bespreken;
  • kennen het begrip ‘meervoudige partijdigheid’ en hebben hiermee geoefend;
  • hebben tools in handen om op een professionele en motiverende wijze om te gaan met reacties als ontkennen, bagatelliseren, boos worden etc.

Aanbod

De training wordt aangeboden als een inservice-aanbod, niet als open aanbod. Bij een minimale deelname van 8 personen kan de training gegeven worden.

Een offerte op aanvraag!

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over deze trainingen kunt u mailen naar info@blijfgroep.nl.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112