Vormen van huiselijk geweld

Partnergeweld

Ruim 60 procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-)partners. Vrouwen zijn hiervan vaker het slachtoffer dan mannen. Dit geweld bouwt meestal geleidelijk op: via dreigen of met spullen gooien naar duwen, schoppen, slaan of erger. Meestal hebben beide partners hulp nodig om de cyclus van huiselijk geweld te doorbreken.

Kindermishandeling

In 2010 waren ongeveer 118.000 kinderen in Nederland tussen 0 en 18 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Bij huiselijk geweld zijn kinderen vaak (stille) getuige van het geweld tussen hun ouders. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de kinderen zelf. Daarom biedt Blijf Groep speciale hulp aan kinderen.

Voor meer informatie en hulp over kindermishandeling:

Bij een vermoeden van kindermishandeling:

Eergerelateerd geweld

‘Eergerelateerd geweld’ is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.

Ouderenmishandeling

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt veel voor in gezinnen en families. Maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners, komt het voor.

Lees meer

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112