Wat kun je doen

Huiselijk geweld gaat bijna nooit voorbij zonder hulp van buiten. En als het eenmaal is begonnen, wordt het vaak steeds erger. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium hulp te vragen.

Onze medewerkers zijn altijd bereikbaar

Blijf Groep is 7 dagen per week te bereiken, 24 uur per dag. Blijf Groep biedt hulp aan iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft: slachtoffers, getuigen en plegers.

Wat kun je doen als bezorgde collega, buur of familielid?
Vaak is het moeilijk in te schatten hoe en of je kunt helpen. Misschien vind je ook dat je je niet moet bemoeien met het leven van anderen. Toch is het belangrijk dat je wel iets doet. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf en is strafbaar. Je kunt altijd met Blijf Groep bellen voor advies. Als je wilt kan dat anoniem. Het is belangrijk dat iemand iets doet om slachtoffers en plegers te helpen. Je kunt verder natuurlijk ook altijd verwijzen naar deze website of iemand aanraden naar zijn of haar huisarts te gaan om de problemen thuis te bespreken.

Zorgen over kindermishandeling?

Als je je zorgen maakt over een kind in jouw omgeving en daarbij denkt aan kindermishandeling, kun je terecht bij Veilig Thuis. Samen met een Veilig Thuis-medewerker kun je nagaan of je zorgen terecht zijn en bespreken wat je voor het kind kunt doen.
In overleg met de Veilig Thuis-medewerker kun je besluiten een melding te doen. Dat betekent dat Veilig Thuis gaat onderzoeken wat er aan de hand is en, als er werkelijk sprake is van mishandeling, welke hulp nodig is. Als je niet wilt dat jouw naam bij het gezin bekend wordt gemaakt, kun je hierover afspraken maken met Veilig Thuis. Zij geven dan geen informatie die ertoe kan leiden dat het gezin jou herkent als melder.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112