Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of een vermoeden daarvan, mag een professional de zaak nooit op zijn beloop laten. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode geeft aan wat te doen bij een concrete of vermoedelijke situatie van geweld, en biedt houvast bij de stappen die de professional kan zetten.

Per 1 januari 2019 is de Meldcode vernieuwd. Professionals zijn nu verplicht om een afwegingskader te gebruiken om hun vermoeden over huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. Elke beroepsgroep heeft zijn eigen afwegingskader opgesteld. Blijf Groep gebruikt het afwegingskader van de beroepsgroep pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer weten over de Meldcode?

Kijk op de site van Augeo voor meer informatie over de verbeterde Meldcode.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112