Training Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, die huiselijk geweld in het gezin hebben meegemaakt. Het programma beoogt de veerkracht van deze kinderen en vrouwen te versterken.

Dit gebeurt door:

  • ruimte te bieden voor het begrijpen van gedachten en gevoelens;
  • handvatten te bieden om adequaat om te gaan met de gevolgen van de negatieve ervaringen;
  • zicht te geven op manieren om veilig boos te zijn en veilig grenzen te stellen;
  • het bevorderen van positieve interacties tussen moeder en kind.

De training beslaat twee dagdelen. Hij is opgebouwd uit een aantal modules die de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden meegeven om zelfstandig binnen de eigen organisatie te werken met Tijd voor Toontje. De training bestaat uit de methodiek Tijd voor Toontje, draaiboeken, training en coaching.

De modules bevatten de volgende onderwerpen:

  • Theoretische onderbouwing, opzet van het programma en de vier thema’s.
  • Bevorderen van veilig boos gedrag, waaronder het werken met de ‘boosheidsthermometer’.
  • Oplossingsgericht werken, werken met de schildpadpop Toontje, de interventies, kennis van de opdrachten en het oefenen van vaardigheden.

De training wordt gegeven aan organisaties die willen gaan werken met het programma Tijd voor Toontje. De training is niet beschikbaar op open inschrijving

Deelnemers aan de training krijgen het hele Tijd voor Toontje pakket: methodiekboek, draaiboeken,training en coaching. Het Toontje methodiekboek en de prentenboeken zijn ook los verkrijgbaar. De draaiboeken zijn niet los verkrijgbaar.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de training Tijd voor Toontje kunt u mailen naar info@blijfgroep.nl. Wilt u eerst kennismaken met de methodiek Tijd voor Toontje dat is het mogelijk een workshop Incompany aan te vragen. Dit kan ook via info@blijfgroep.nl.

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112