Maatschappelijk Werker Ambulant, Almere

Ben je Maatschappelijk Werker en wil je als hulpverlener bijdragen aan het stoppen van Huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met gedreven en betrokken collega’s in regio Flevoland- Gooi- en Vechtstreek? Lees dan snel verder!

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met dit soort geweld te maken heeft. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.

Voor ons Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek, afdeling Ambulant in Almere Poort, zoeken wij per direct een:

Maatschappelijk werker Ambulant
 28 uur per week

            
Wat ga je doen?

De Maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt en betrokken gezinsleden. Samen met hen breng je de onveiligheid in kaart: de risicofactoren én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Stap voor stap maak je de situatie samen met hen duurzaam veiliger en betrek je iedereen die daarbij kan helpen. Je handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties. Blijf Groep werkt met krachtgerichte en systeemgerichte methodieken.

De onderstaande werkzaamheden behoren onder meer tot je takenpakket:

 • Verkent samen met de cliënt de risico’s en de veiligheidssituatie, de onderliggende factoren/dynamieken op diverse leefgebieden, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt.
 • Biedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld – afhankelijk van wat een cliënt nodig heeft kunnen dit kortdurende, motiverende hulptrajecten zijn en langdurende coaching van gezinnen (binnen de thuissituatie).
 • Verstrekt informatie en advies over rechten en mogelijkheden en over het aanbod en de werkwijze van Blijf Groep.
 • Stelt samen met de cliënt en betrokken gezinsleden een veiligheidsplan en een gezinsactieplan op; hierbij wordt rekening gehouden met socialisatie, culture- en sekse specifieke aspecten binnen een gezin.
 • Verkent samen met de cliënt de mogelijkheden van het sociale netwerk om een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder geweld en betrekt hen bij de hulpverlening.
 • Legt zo nodig huisbezoeken af, verwijst cliënten zo nodig door en plaats cliënten in voorkomende gevallen, bij acute of ernstige onveiligheid, in de opvang.
 • Geeft in voorkomende gevallen voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, specifieke activiteiten en publicaties.
 • Het uitvoeren van het Tijdelijk Huis Verboden die opgelegd zijn in de regio.
 • Het geven van de training 'En nu ik... ' aan de kindgroepen.

 
Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting MWD/SPH/Social Work.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je beschikt over een analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een werkplan en je hebt sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt, de leefomgeving van de cliënt en belanghebbenden.
 • Je bent in staat cliënten te motiveren, stimuleren en instrueren.
 • Je bent in staat om zonder oordeel te onderzoeken, je meervoudig partijdig op stellen, de sekse specifieke en culture achtergrond van het systeem mee te nemen in de begeleiding.
 • Je durft het geweld te bespreken en neemt initiatief als de situatie daarom vraagt.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten in registratiesystemen.
 • Je bent bereid indien nodig om buiten kantoortijden te werken.

Wie zijn wij?

Blijf Groep is een moderne, professionele organisatie met ruim 300 medewerkers. Ons werkgebied ligt in Noord-Holland en Flevoland. Wij ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen structureel steun en aandacht van de Nederlandse samenleving. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep.

Hoe werken wij?

Bij Blijf Groep werken we met zelforganiserende teams. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van cliënten en aan het werkplezier van de medewerkers. Onze medewerkers in de teams krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren. Ons werk richten wij in met minder regels, procedures en lijstjes, alleen de noodzakelijke kaders en afspraken.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een professionele en dynamische werkomgeving. Ook is er ruimte om deel te nemen het scholingsaanbod vanuit de Blijf Groep. De Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.544,- maximaal € 3.624,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur). Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 18% van je salaris. Bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen. Of om werk en privé beter met elkaar in balans te brengen. Voor alle functies geldt dat we een jaarcontract bieden, met uitzicht op een vast dienstverband.

Ben je enthousiast?

Aanvullende informatie is op te vragen bij vacature@blijfgroep.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Ferdinay Obispo: f.obispo@blijfgroep.nl of op 06-5522 1810.
Stuur je motivatiebrief met CV voor 19 juli onder vermelding van vacaturenummer 201939 naar vacature@blijfgroep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112