Maatschappelijk Werker Ambulant voor diverse regio's

Ben je Maatschappelijk Werker en wil je als hulpverlener bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met gedreven en betrokken collega’s? Kom dan werken bij Blijf Groep!

Het doel van Blijf Groep is het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat - thuis of in de opvang - aan iedereen die met dit soort geweld te maken heeft. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.

Voor onze regio's Flevoland/Almere, Amsterdam en Noord-Holland ( Alkmaar, Wormerveer en Haarlem) zijn wij regelmatig op zoek naar;

Maatschappelijk werker(s) Ambulant
24-36 uur per week

                
Wat ga je doen?

De Maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt en betrokken gezinsleden. Samen met hen breng je de onveiligheid in kaart: de risicofactoren én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Stap voor stap maak je de situatie samen met hen duurzaam veiliger en betrek je iedereen die daarbij kan helpen. Je handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties. Blijf Groep werkt met krachtgerichte en systeemgerichte methodieken.

De onderstaande werkzaamheden behoren onder meer tot je takenpakket:

 • Verkent samen met de cliënt de risico’s en de veiligheidssituatie, de onderliggende factoren/dynamieken op diverse leefgebieden, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt.
 • Brengt de sociaaljuridische knelpunten van cliënt in kaart en verleent indien noodzakelijk hulp bij de oplossing van knelpunten;
 • Verstrekt informatie en advies over rechten en mogelijkheden en over het aanbod en de werkwijze van Blijf Groep.
 • Heeft oog voor alle gezinsleden en in het bijzonder voor de kinderen in het gezin; informeert ouders over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, wat zij daarin als ouders kunnen betekenen en activeert ouders om kinderen deel te laten nemen aan het verschillende kinderaanbod binnen Blijf Groep.
 • Stelt samen met de cliënt en betrokken gezinsleden een veiligheidsplan en een gezinsactieplan op;  hierbij wordt rekening gehouden met socialisatie, culture- en sekse specifieke aspecten binnen een gezin.
 • Verkent samen met de cliënt de mogelijkheden van het sociale netwerk om een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder geweld en betrekt hen bij de hulpverlening.
 • Biedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld – afhankelijk van wat een cliënt nodig heeft kunnen dit kortdurende, motiverende hulptrajecten zijn en langdurende coaching van gezinnen (binnen de thuissituatie)
 • Legt zo nodig huisbezoeken af, verwijst cliënten zo nodig door en plaats cliënten in voorkomende gevallen, bij acute of ernstige onveiligheid, in de opvang.
 • Geeft in voorkomende gevallen voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, specifieke activiteiten en publicaties.

Wie ben jij?

 • Je hebt een HBO opleiding en kennis van de sociale kaart van de betreffende regio.
 • Je hebt basiskennis van de sociaal wetenschappelijk theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.
 • Je beschikt over  analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een werkplan en je hebt  sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt, de leefomgeving van de cliënt en belanghebbenden.
 • Je  bent in staat cliënten te motiveren, stimuleren en instrueren.
 • Je bent in staat om zonder oordeel te onderzoeken, je meervoudig partijdig op stellen, de sekse specifieke en culture achtergrond van het systeem mee te nemen in de begeleiding.
 • Je durft het geweld te bespreken en neem initiatief als de situatie daar om vraagt.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten in registratiesystemen.
 • Je bent bereid indien nodig om buiten kantoortijden te werken.

Wie zijn wij?

Blijf Groep is een moderne, professionele organisatie met ruim 300 medewerkers. Ons werkgebied ligt in Noord-Holland en Flevoland. Wij ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen structureel steun en aandacht van de Nederlandse samenleving. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep.

Hoe werken wij?

Bij Blijf Groep werken we met zelforganiserende teams. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van cliënten en aan het werkplezier van de medewerkers. Onze medewerkers in de teams krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren. Ons werk richten wij in met minder regels, procedures en lijstjes, alleen de noodzakelijke kaders en afspraken.

Wat bieden wij?

Een uitdagende, dynamische werkomgeving met betrokken en gedreven collega’s! Nieuwe collega’s krijgen uitgebreide ondersteuning, zodat je, je optimaal kunt ontwikkelen in je werk. De arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.544,- maximaal € 3.624,- bruto per maand bij 36 uur per week).  Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 18% van je salaris. Bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen. Of om werk en privé beter met elkaar in balans te brengen.  

Ben je enthousiast?

Dan komen wij graag met jou in contact! Stuur je motivatie met CV onder vermelding van vacaturenummer 201934 en de regio waar je werkzaam wilt zijn ( Noord-Holland, Amsterdam of Flevoland/Almere) naar vacature@blijfgroep.nl.
Heb je nog een vraag over de vacature ook deze kan je sturen naar vacature@blijfgroep.nl, dan nemen we contact met je op.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112