Magazine en website mannenopvang

In Nederland hebben behalve vrouwen ook genoeg mannen te maken met huiselijk geweld. Er heerst vaak nog een taboe op het onderwerp. Veel mannen vragen niet snel om hulp. In de vier grote steden van Nederland loopt het proefproject mannenopvang. Ruim zevenhonderd mannen klopten de afgelopen vier jaar aan voor hulp, verspreid over de bij de G4 mannenopvang aangesloten instellingen: Blijf Groep, Stichting Wende, Moviera en Arosa.

Om een beter beeld te schetsen van de mannenopvang in Nederland besloten de G4 instellingen eind 2014 om een website (met daarop o.a. een filmpje over mannenopvang) te starten en het magazine mannenopvang uit te brengen. Het doel van dit magazine is het doorbreken van het taboe en de stigmatisering en het onderstrepen van de noodzaak voor opvang. Omdat ook mannen worden mishandeld. Het magazine richt zich op een breed publiek. Met bijzondere levensverhalen en interessante interviews krijgt de lezer een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid. Met gemakkelijk leesbare artikelen wijst het magazine de weg naar instanties en initiatieven als er sprake is van geweld.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112