Meerjarenplan Blijf Groep 2022 – 2025

Betrokkenen bij huiselijk geweld worden al bijna 50 jaar door professionals van Blijf Groep geholpen en gesteund bij het doorbreken van de cirkel van geweld. Ook maatschappelijk hebben we een opgave om meer openheid te creëren en kennis te delen over huiselijk geweld en de knelpunten waar we tegenaan lopen.

De komende jaren gaan we door op de ingeslagen weg en maken we de stap van ‘doen wat nodig is’ naar ‘doen wat werkt’ in de aanpak van huiselijk geweld.

In het meerjarenplan hebben we vastgelegd wat we de komende drie jaar prioriteit geven, wat we willen uitbouwen en wat we belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat onze cliënten de hulp en opvang krijgen die nodig is en dat onze medewerkers zich goed ondersteund voelen.

We hebben onze plannen en ambities samengevat in onderstaande praatplaat.

Dit zijn onze plannen in 2022 – 2025

Kort gezegd gaan we aan de slag met de volgende zaken

  1. Doorontwikkeling van ons specialisme (Bij ons kan je altijd terecht). Blijf Groep is specialist in hulpverlening bij huiselijk geweld. De komende jaren gaan we het traumasensitief werken verder ontwikkelen en werken met het model van gefaseerde ketenzorg. Ook doen we alles om de door- en uitstroom te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan goede nazorg en samenwerking met wijkteams.
  2. Nieuwe vormen van hulp en opvang (Rust, hulp en opvang voor alle betrokkenen).  Blijf Groep mag de komende jaren twee nieuwe Oranje Huizen realiseren: één in de regio Amsterdam en één in Noord-Holland. Hier bieden we alle hulp onder één dak (crisis, begeleid wonen en ambulant). Ook gaan we gaan time out-woningen realiseren en aanbod voor plegers van geweld.
  3. Kennis delen en ontwikkelen.  Als expert op het gebied van huiselijk geweld, delen we onze kennis graag. Daarvoor organiseren we Blijf Groep Colleges, werken we mee aan onderzoek en geven we workshops en trainingen. Een bijzonder project is het programma  Abuse is not love, waarin we samenwerken met Yves Saint Laurent Beauty. In het kader hiervan gaan we jongeren trainen in het herkennen van de negen signalen van een ongezonde relatie.
  4. Groei en deskundigheid van medewerkers. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zonder hen kunnen we onze cliënten niet helpen. Daarom ondersteunen we hen goed, door o.a. goede ICT, scholing en training (Blijf Groeien Academie) en regie over eigen werk.
  5. Samenwerken maakt onze hulp effectiever. We werken samen met veel verschillende partijen in het veld (GGZ, Veilig Thuis, politie, Jeugdzorg, De Waag, verslavingszorg etc); we zetten casusregie in bij gezinnen met complexe problematiek (Almere) en we werken wijkgericht.