Neem je dier mee! En andere projecten

Project Dieren in de opvang

Huiselijk geweld treft vaak alle leden van het gezin, dus ook het huisdier. Soms begint geweld zelfs met de mishandeling van het huisdier. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de vrouwen met een huisdier hun vlucht uitstelt vanwege de gehechtheid aan hun dier. Door ook voor het dier een veilige oplossing te bieden, wordt de spiraal van geweld doorbroken.

Blijf Groep is in 2016 samen met het International Fund of Animal Welfare (IFAW) het project Dieren in de opvang gestart. Vrouwen die thuis een huisdier hebben kunnen hun dier meenemen naar het Oranje Huis in Amsterdam. In andere locaties kan dit nog niet, maar wordt er samen met het IFAW gekeken naar andere oplossingen voor het dier.  Het IFAW helpt bij de verzorging van het dier. Een medewerker van het IFAW ziet elk nieuw dier, regelt eventuele materiële zorg, kan een gedragsdeskundige inschakelen en geeft de gegevens van het dier door aan de dierenarts, met ook op vaccinaties en medische verzorging voor het dier.

In 2016 hebben 7 vrouwen hun dier meegenomen naar het Oranje Huis Amsterdam. In 2017 zal het project Dieren in de opvang worden uitgebreid naar het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek in Almere.

 

Andere ontwikkelingen in de hulpverlening in 2016

Erkenning methodieken Blijf Groep

Databanken in de jeugd- en gezondheidszorg en de sociale sector werken hebben een beoordelingsinstrument ontwikkeld om interventies en methodieken te beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Interventies die worden voorgelegd worden beoordeeld op een opklimmende schaal van Goed beschreven, Goed onderbouwd of Effectief (bewijskracht uit minimaal twee effectstudies, voldoend aan kwaliteitsstandaarden).

  • In 2015 is Tijd voor Toontje, het steunende, stabiliserende programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, als eerste Blijf Groep-interventie als Goed onderbouwd opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.
  • De Oranje Huis-aanpak is in 2016 erkend als Goed onderbouwd door de Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector van Movisie.
  • In 2016 is verder gewerkt aan versterking van de beschrijving van En nu ik...!, het laagdrempelige preventieve ambulante interventieprogramma voor kinderen (7 – 11 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt en hun ouders. In januari 2017  is de interventie beoordeeld   door de Erkenningscommissie van de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI als Goed Onderbouwd (onder voorbehoud)  
  • De beschrijving en indiening van Sterk, een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden, voor de Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector is in 2016 lange tijd stil komen te liggen vanwege andere prioriteiten, maar wordt opnieuw opgepakt.

Mannenopvang

In 2016 is de pilot mannenopvang afgerond en zijn de opgedane ervaringen beschreven. Ook is er een training ontwikkeld voor professionals professionals die te maken hebben met mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld (denk aan: Veilig Thuis, Wijkteams, politie etc.) om hen te trainen om signalen te herkennen bij mannelijke slachtoffers en hen adequaat te verwijzen naar hulpverlening.
In 2016 is er ook een plan gemaakt voor het verbeteren van de huisvesting van de mannenopvang, zodat deze beter aansluit bij de Oranje Huis-methodiek. Deze verbeteringen zullen in 2017 ingevoerd worden.
In 2016 heeft een cliënt van Blijf Groep meegewerkt aan een documentaire over mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Deze zal halverwege 2017 worden uitgezonden op NPO 2.

Van multifocale diagnostiek naar MDA++

Blijf Groep werkt nauw samen met Altra, Bright GGZ en De Waag en Jeugdbescherming voor de hulpverlening aan cliënten. Een keer in de twee weken vindt een casusoverleg plaats waarin cliënt(systemen) met kinderen die in het Oranje Huis verblijven en cliënt(systemen) die een Oranje Huis Thuis traject ambulant volgen anoniem besproken. Vanuit dit overleg worden adviezen opgesteld, met als doel: snel toewerken naar passende hulpverlening voor de besproken gezinnen.

In het verlengde hiervan heeft Blijf Groep in 2016 in breder verband actief meegewerkt aan/ meegedacht over de regionale opstart van de ontwikkeling van een Multidisciplinaire Aanpak, de z.g. MDA++ (specialistisch en intersectoraal). Bij de multidisciplinaire aanpak (MDA++) gaat het om een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling. Het is de bedoeling dat deze aanpak regionaal overal eind 2018 vorm heeft gekregen.
 

Wilt u het hele jaarverslag 2016 lezen? Klik dan op deze link

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112