De nieuwe Toekomst

Blijf Groep werkt mee aan De nieuwe Toekomst, een programma van FNV Vrouw. Doel: vrouwen in de opvang helpen conomisch zelfstandig te worden, zodat zij hun situatie kunnen veranderen.  Binnenkort gaat het project van start in Amsterdam. Eerder deden ook vrouwen uit de locaties in Haarlem en Zaanstad mee.

De Nieuwe Toekomst is een methodiek voor vrouwen die na een periode van bedreiging en huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch onafhankelijk worden. Door middel van training (10 bijeenkomsten) en intensieve coaching (9 maanden) gaan de vrouwen actief aan de slag om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij financiële zelfstandigheid te komen omdat dit de beste bescherming biedt tegen huiselijk geweld.

Persoonlijke coach

Elke deelnemer start met 10 groepsbijeenkomsten, waar zij aan de slag gaat met vragen als Wie ben ik? Wat kan ik en Wat wil ik? Bij de 5e bijeenkomst wordt elke deelnemer aan een persoonlijke coach gekoppeld. Deelnemer en coach gaan 9 maanden met elkaar aan de slag. De coach helpt de deelnemer te kijken naar de toekomst. Wat wil je veranderen in je leven? Ook geeft zij ondersteuning bij het bepalen en behalen van je doel. Sociale contacten buitenhuis, deelname aan georganiseerde activiteiten, het doen van vrijwilligerswerk...

Resultaten

De resultaten die tot nu toe met deze methodiek zijn behaald zijn veelbelovend. Het succes zit in de combinatie van training in groepsverband en de inzet van persoonlijke coaches met wie de deelnemers wekelijks contact hebben.

Coach: "Ik geef haar praktische tips, boor mijn netwerk aan voor een stageplek of parttime baan en probeer haar mentaal te ondersteunen. Inhoudelijk heb ik geen oordeel over de keuzes die ze maakt. Ik vraag wel: waarom maak je die keuze? Of: heb je hieraan gedacht? Op die manier probeer ik haar te helpen."

Van start in Amsterdam

Het project gaat nu van start in Amsterdam. Eerder hebben vrouwen uit opvanglocaties in Haarlem en Zaanstad mee gedaan. Het project is het meest geschikt voor vrouwen die aan het eind van hun verblijf zijn of net uit de opvang zijn. Ook is het geschikt voor vrouwen die een ambulant hulpverleningstraject volgen.

Meer informatie

Kijk op www.fnvvrouw.nl. Of neem contact op met de projectcoördinator Bernadette Vieverich, tel. 020 5816 398 of bernadette.vieverich@fnvvrouw.nl

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112