Oranje Huis thuis: samen verder

Spanningen in huis die te vaak oplopen en uitbarsten in heftige ruzies en geweld, dat wil geen enkel gezinslid. Bij Oranje Huis thuis komt de hulpverlener bij je thuis om samen met alle gezinsleden te werken aan een veilig thuis.

Hoe werkt het?

Om huiselijk geweld te stoppen is het belangrijk te begrijpen hoe het ontstaat en wat het voor elk gezinslid betekent. Daarover gaat de maatschappelijk werker met u in gesprek. Hoe ontstaan de spanningen en de ruzies in huis en waardoor loopt het soms helemaal uit de hand? Wat doet de een en wat de ander? En hoe kun je ingesleten gewoontes en patronen doorbreken? Zo worden de problemen niet alleen bespreekbaar, maar leer je ook samen te werken aan een oplossing.

Als het hele gezin betrokken is, kan ieder lid leren duidelijk maken wat hij wil en dat zonder de controle te verliezen. Stap voor stap zal ieder positiever over zichzelf denken en beter voot zichzelf kunnen opkomen.  Je leert ook uw contacten met vrienden, familie en buren te herstellen, als die door de spanningen thuis zijn verwaterd. Dat verkleint de kans op herhaling, omdat er mensen zijn op wie je terug kunt vallen.

Speciale aandacht voor kinderen

Als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk dat de ouders goed weten wat de gespannen situatie thuis met ze doet en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de kinderen daar zo min mogelijk schade van ondervinden:  nu en in de toekomst. Daarover ga je met je hulpverlener uitgebreid in gesprek.

Hoe lang duurt het?

Oranje Huis thuis duurt minimaal 3 maanden. In het begin is de begeleiding intensief. Gaandeweg komt je hulpverlener steeds minder vaak langs en merk je dat dat ook niet echt meer nodig is. Dan rond je het traject af met een eindgesprek.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112