Parool 26 mei 2012 'Centraal'

Artikel Parool pagina 6 en 7 'Centraal': Opkrabbelen na een jeugd vol klappen.

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, lopen het risico later opnieuw slachtoffer te worden of dader. In de training Kan iemand mij horen? (ambulant hulpaanbod jongeren van Blijf Groep) wisselen ze ervaringen uit en kunnen ze eindelijk over hun geheim praten.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112