Penning voor Aleid van den Brink

Op 24 september heeft Aleid van den Brink, oud-bestuurder van Blijf Groep, de Frans Banninck Cocq penning ontvangen, uit handen van wethouder Marjolein Moorman. Deze penning wordt uitgereikt aan personen die zich meer dan 12 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

Aleid van den Brink krijgt deze penning voor haar niet aflatende inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam en daarbuiten gedurende haar loopbaan. Zij heeft aan de wieg gestaan van een continue professionalisering en innovatie in de vrouwenopvang. Mede dankzij haar inzet zijn ontwikkelingen als de Oranje Huis aanpak en aandacht voor kinderen in de opvang er gekomen. Haar inzet was hierbij steeds gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel van huiselijk geweld.

Oranje Huis Aanpak

Een belangrijke mijlpaal in haar loopbaan was de opening van het eerste Oranje Huis in Alkmaar door (toen nog) prinses Maxima. Dit Blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl kenmerkt een nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. De Oranje Huis Aanpak is uitgegroeid tot een beproefd concept: in 2015 is het Oranje Huis Amsterdam geopend en in 2017 in het Oranje Huis in Almere. Ook internationaal mag de Oranje Huis Aanpak op veel belangstelling rekenen.

Internationale toneel

Omdat de problematiek van huiselijk geweld en de kennis over de aanpak ervan, zich niet beperken tot geografische grenzen heeft Aleid zich ook ingezet op het internationale toneel. Zij is vanaf de eerste World Conference of Women’s Shelters (2006) betrokken geweest bij de vorming van het Global Network of Women’s  Shelters.

Ook na haar pensionering begin 2018 is Aleid van den Brink actief gebleven op het (internationale) gebied van huiselijk geweld. Onlangs is zij benoemd als lid van het GREVIO Comité, het Comité dat toeziet op de implementatie van de Istanbul Conventie. Ook is zij bestuurslid bij het Global Network of Women’s Shelters.

Bijzondere verdiensten

Blijf Groep is erg blij met de toekenning van de Frans Banninck Cocq Penning voor Aleid van den Brink. Titus Vissers, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De inspanningen van Aleid om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan, overstegen de ‘gebruikelijke’ vervulling van de rol als directeur-bestuurder. Haar bijzondere verdiensten verdienen deze speciale onderscheiding.”

       

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112