Pers

Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld; het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld.

Neem  voor meer informatie en  interviewverzoeken contact op met:

Blijf Groep Communicatie
communicatie@blijfgroep.nl
088 234 24 00

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112