Basisboek Huiselijk Geweld

Het Basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld. Deel twee gaat in op de aanpak van huiselijk geweld. De auteurs beschrijven de sluitende aanpak en de ketenaanpak en gaan in op de instrumenten en methodieken die professionals kunnen inzetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering. In deel drie komen de vaardigheden aan bod waarover professionals moeten beschikken. Deze worden besproken aan de hand van de stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: signaleren en consulteren, bespreekbaar maken, risico's taxeren en een besluit nemen ten aanzien van de aanpak.
Op de website bij het boek is aanvullend materiaal opgenomen, zoals een overzicht van de vestigingsplaatsen van steun-, advies- en meldpunten, een signalenkaart en links naar relevante websites.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen. Zie ook ons HBO-lespakket huiselijk geweld gebaseerd op dit basisboek.

Bert Vissers, co-auteur en adviseur werkontwikkeling  Blijf Groep

"Toen de eerste druk van dit boek in 2009 verscheen voor (aankomende) professionals in het werkveld was bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod, die het mogelijk maakt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot zijn huis te ontzeggen , nog maar net ingevoerd. Inmiddels is met de invoering van die wet veel ervaring opgedaan. Er is een nieuwe regelgeving in voorbereiding rond het melden van huiselijk geweld. Nieuwe succesvolle methodieken, waaronder Oranje Huis en Krachtwerk, en veelbelovende vormen van aanpak zijn ontwikkeld of in ontwikkeling. "

Hans Janssen was landelijk projectleider Huiselijk geweld bij het ministerie van Justitie. Tegenwoordig werkt hij als trainer en adviseur op dit terrein binnen zijn bedrijf Domestic Violence Approach - training en consultancy.
Wendela Wentzel is adviseur Aanpak huiselijk en seksueel geweld bij MOVISIE , het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.
.

 
 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112