Publicatie geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot maatschappelijk probleem. Op 9 oktober 2014 lanceerde Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de publicatie ‘Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context’. Hieruit blijkt vooral dat vrouwen in de privésfeer niet veilig zijn: een op de 5 vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner. Maar ook geweld door andere bekenden van het slachtoffer (familieleden, vrienden) vindt vaak plaats in of rond de woning.

Voorjaar 2014 verscheen het baanbrekende onderzoeksrapport ‘Violence against women’ van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Voor het eerst bood een onderzoek een gedegen vergelijkend beeld van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers beknopt en overzichtelijk in een Nederlandse context.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112