Rapport Nationale ombudsman

In de afgelopen jaren ervaren wij steeds meer hindernissen voor onze cliënten op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Wij doen ons best daarvoor oplossingen te vinden. Het recent verschenen rapport van de Nationale ombudsman over (financiële) knelpunten voor cliënten in de opvang bevestigt onze praktijk. Na het verschijnen van het rapport hebben wij al snel contact gehad met al onze centrumgemeenten en gemerkt dat er veel bereidwilligheid is om samen te werken aan verbeteringen. Een aantal praktische zaken is direct opgepakt (zoals het afgeven van Wmo beschikkingen). Om te komen tot een constructieve aanpak voor de genoemde knelpunten organiseren wij samen met onze centrumgemeenten na de vakantieperiode een werksessie om oplossingen dichterbij te brengen..

Een mooi voorbeeld van wat we lokaal al doen is het pilotproject met ABC Alliantie dat in Amsterdam wordt uitgevoerd om bewoonsters van het Oranje Huis te helpen met financiën en schulden.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112